Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2006

Naturligt försvar mot cancer visar vägen till nya behandlingsmetoder

Svenska forskare har i en ny studie kartlagt cellens naturliga försvar mot cancer. När en cancer utvecklas signalerar celler för att stoppa delning. Detta fungerar som ett skyddssystem för att hindra cancerutveckling. Signaleringen till skyddssystemet slås ut i vissa celler vilket leder till att cancer bildas. En stor nyhet i studien är att skador på arvsmassan uppkommer i början av cancerutvecklingen och att det är dessa som aktiverar skyddsmekanismen. Det är forskare vid Stockholms universitet som ingår i ett stort internationellt forskarlag som kartlagt försvarsmekanismen. Fynden publiceras i veckans nummer av tidskriften “Nature”.

– Vi har tidigare misstänkt att det finns en naturlig försvarsmekanism mot cancer. Nu har vi i detalj kunnat kartlägga hur denna skyddsmekanism aktiveras och hur den fungerar, säger professor Thomas Helleday, som leder forskarguppen vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet.

Det som sätter igång cancerutvecklingen är att det sker en genetisk förändring som leder till att cellen får en abnormt stor mängd tillväxtsignaler. Cellen börjar då dela sitt DNA på ett okontrollerat sätt som leder till skador. Cellen känner igen dessa skador och märker att delningen gått snett. Det är i detta läge som cellens försvarsmekanism aktiveras vilket gör att cellen slutar dela sig.

– Denna upptäckt visar att det nya koncept vi tidigare utarbetat för att behandla ärftlig bröstcancer också kommer att fungera för att behandla i stort sett all cancer. Vi förstärker de DNA-skador som bildas då cancern utvecklas och ser till att de blir så stora så att cancern dör. Normala celler påverkas inte eftersom de normalt kontrollerar tillväxt, förklarar Thomas Helleday.

– Vi har sett att vårt nya koncept att behandla cancer också fungerar i människa. Nu när vi visat att det fungerar har vi kommit in på upploppet för att hitta nya behandlingsmetoder mot cancer. Jag tror att vi snart kommer att se många nydanande behandlingsmetoder som bygger på detta, säger professor Thomas Helleday, som själv arbetar på flera nya projekt att behandla cancer utifrån denna metod.

Forskningen finansieras av Cancerfonden och Svenska Smärtafonden.

Artikeln “Oncogene-induced senescence is part of the tumorigenesis barrier imposed by DNA damage checkpoints”publiceras i /Nature/ den 30 november 2006.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Professor Thomas Helleday, Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet, tfn 08-16 29 14, mobil 0735-122 971, e-post helleday@gmt.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera