Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2006

Kejsarsnitt, en utgång eller genväg?

Ingegerd Hildingsson vid Mittuniversitetet har fått nära 4,5 miljoner för att studera hur kvinnor och vårdgivare upplever de kejsarsnitt som görs utan att det finns en medicinsk anledning.

– Jag vill undersöka både hur vårdgivaren ser på ökningen av kejsarsnitt och hur handläggningen av kejsarsnitt utan medicinska indikationer görs, säger Ingegerd Hildingsson vid Mittuniversitetets institution för hälsovetenskap. Dessutom vill jag se vilken betydelse kvinnors önskemål har för den utveckling vi sett mot allt fler kejsarsnitt.

Kejsarsnitten ökar och uppgår till ungefär tjugo procent av alla förlossningar på Stockholms sjukhus. Ungefär hälften av alla kejsarsnitt är planerade och den andra hälften är akuta. Vetenskapsrådet har nu anslagit nära 4,5 miljoner under de fyra närmaste åren för studien. Undersökningen skall genomföras vid tre sjukhus i Västernorrlands län. Dessutom skall blivande mödrar i Västernorrland få svara på frågor om deras förväntningar och önskemål om förlossningssätt.

Kejsarsnitt användes tidigare för en förlossning som inte kunde genomföras på normal väg. I dag sker kejsarsnitt även utan medicinsk orsak, något som ofta ifrågasätts eftersom dessa operationer påverkar kvinnors och barns hälsa. Ett kejsarsnitt medför fler komplikationer och förbättrar inte barnets hälsa.
Dessutom ökar kostnaderna för vårdgivaren eftersom ett kejsarsnitt dels kostar mer och dessutom innebär två dygns längre vårdtid jämfört med en normal förlossning.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Ingegerd Hildingsson, telefon 060-14 85 87, 070-594 1982 eller e-post: ingegerd.hildingsson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera