Artikel från Lunds universitet
14 november 2006

Nytt sätt angripa cancer

I många former av cancer råkar tumören ut för syrebrist, ett tillstånd som tumören på olika sätt försöker avvärja. En forskargruppering med basen vid Lunds universitet har nu lagt fram fynd som i framtiden kan göra det möjligt att angripa tumören via just dessa försvarsmekanismer. Fynden har hedrats med en omslagsillustration i den internationella tidskriften Cancer Cell.

Det naturliga för vävnader med syrebrist är att försöka stimulera nya blodkärl att bildas i området. Även tumörer anpassar sig på detta sätt. Två ämnen som är centrala i sammanhanget kallas HIF-1 och HIF-2 (hypoxia inducible factors). Båda bidrar till att tumören får möjlighet att bilda nya blodkärl.

HIF-1 har varit föremål för forskarintresse i flera år och ses redan som ett behandlingsmål för läkemedelsindustrin. Under ledning av professor Sven Påhlman har forskarna vid Lunds universitet samman med kollegor vid Karolinska Institutet och i Valencia nu kunnat visa att även HIF-2 är avgörande för tumörens reaktion. Deras studier av barntumören neuroblastom visar att HIF-1 spelar den viktigaste rollen i början, medan HIF-2 har större betydelse vid långvarig syrebrist.

– Att bara slå mot HIF-1 kanske därför inte räcker. Man kan behöva en behandling som slår ut båda faktorerna, menar Sven Påhlman.

Syrsättningen av tumörer är ett komplicerat och delvis kontroversiellt kapitel inom cancervården. Många läkemedel som nu är på väg ut på marknaden syftar till att stoppa syretillförseln till tumörerna för att på så sätt få dem att dö. Men principen är inte alltid lätt att få att fungera i praktiken. Tumörernas syrsättning måste nämligen slås ut totalt – en tumör som “bara” råkar ut för syrebrist riskerar att bli ännu aggressivare.

– Ett skäl till detta är att tumören med hjälp av bl a HIF-1 och HIF-2 stimulerar bildningen av nya blodkärl. Genom dem kan de släppa iväg celler som leder till metastaser, dottersvulster i andra delar av kroppen. Ett annat skäl är att syrefattiga tumörer blir mer motståndskraftiga mot både cellgifter och strålning, säger Sven Påhlman.

Hans forskargrupp har kunnat visa att höga nivåer av HIF-2 i barntumören neuroblastom hör samman med dålig prognos. Nivåerna av HIF-2 skulle därför kunna användas som en markör för diagnos och prognos av neuroblastom. En blockering av HIF-2 skulle också kunna utvecklas till en framtida behandling av sjukdomen. Forskarna har gjort djurförsök med den inriktningen och fått fram positiva resultat.

Kontaktinformation
Mer information Sven Påhlman, tel 040-337403 eller 0708-337403. Artikeln finns på Internetadressen www.cancercell.org.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera