Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2006

Bröstcancer: östrogen bidrar till kärlbildning

Nybildning av blodkärl är en förutsättning för tillväxt och spridning av tumörer. Unika studier vid Linköpings universitet visar hur kvinnliga könshormoner påverkar denna process – kunskaper som kan få betydelse för vår förståelse av uppkomsten av bröstcancer och behandlingen av patienter i framtiden.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag och antalet kvinnor som insjuknar varje år fortsätter att stiga. Exponering för könshormoner, både kroppsegna och sådana som tillförs vid hormonbehandling, ökar risken. Hur dessa hormoner påverkar kärltillväxt (angiogenes) i bröstet är ofullständigt känt. I bröstet samverkar olika vävnader – fett, körtel och bindväv – vilket gör det svårt att studera normal bröstvävnad i konstgjorda modellsystem.

Med hjälp av nyskapande metoder har doktoranden Stina Garvin och docent Charlotta Dabrosin vid Avdelningen för onkologi lyckats visa att östrogen ökar mängden av en tillväxtfaktor, VEGF, som i sin tur stimulerar blodkärlens tillväxt.

VEGF (vascular endothelial growth factor) är en av de viktigaste faktorerna bakom kärlnybildning, och höga tumörnivåer av VEGF är förknippade med sämre överlevnad hos bröstcancerpatienter. Syftet med Stina Garvins doktorsavhandling var att undersöka effekterna av könshormonerna östrogen och progesteron samt anti-östrogenet tamoxifen på VEGF och dess receptorer.

För att studera effekterna i normalt bröst har en ny metod för att odla bröstvävnad i laboratoriet utvecklats. Traditionell cellodling och en musmodell har använts för att undersöka effekterna av östrogen och tamoxifen på biologiskt tillgänglig VEGF i bröstcancer. För att jämföra nivåerna i normal bröstvävnad med tumörer på plats i kroppen hos bröstcancerpatienter har forskarna använt mikrodialys, en metod som liknar ett konstgjort blodkärl.

Resultaten tyder på att kärlnybildning stimuleras av östrogen men hämmas av tamoxifen. Östrogenbehandling ökade också mängden biologiskt tillgänglig VEGF i bröstcancerceller och i bröstcancertumörer hos möss. Tillskott av progesteron varken stimulerade eller motverkade östrogenets effekt på utsöndringen av VEGF i normal bröstvävnad.

Avhandlingen Effects of sex steroids and tamoxifen on VEGF in the breast läggs fram vid disputation 22 september kl 9.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Lars Holmgren, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Stina Garvin nås säkrast via e-post stiga@ibk.liu.se, alternativt på telefon 013-223817

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera