Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2006

“Allergiceller” kan förvärra cancer och psoriasis

Kroppens så kallade mastceller förknippas främst med allergiska reaktioner då de frisätter histamin och andra inflammatoriska ämnen. Men forskare vid Karolinska Institutet har nu demonstrerat hur mastcellerna också kan bidra till sjukdomar som psoriasis och cancer.

Mastceller är mest kända för sin koppling till allergiska reaktioner då de likt små “bomber” plötsligt frisätter en rad olika ämnen vilka ger upphov till klassiska allergisymtom som svullnad, snuva och klåda. Den explosiva reaktionen utlöses av att ett allergen, till exempel pollenpartiklar, binder till receptorer på mastcellens yta som då öppnas och släpper ut en del av cellens innehåll.

På senare år har det framkommit att mastcellerna, som är en typ av immunceller, troligen också är inblandade i utvecklingen av en rad andra sjukdomar som atopiskt eksem, psoriasis och cancerformen Hodgkins lymfom. Dessa sjukdomar kännetecknas av kroniska inflammationstillstånd och ett ökat antal mastceller. De bakomliggande mekanismerna är dock relativt okända.

Docent Gunnar Nilsson vid Karolinska Institutet har tillsammans med sin forskargrupp nu hittat en möjlig förklaring till kopplingen mellan mastceller och flera icke-allergiska sjukdomar. Studien, som nu presenteras i nätupplagan av The Journal of Clinical Investigation, visar att mastceller kan aktiveras på ett tidigare okänt sätt som skulle kunna leda till kroniska inflammationer.

– Den nya kunskapen bidrar till vår förståelse om vilken roll mastcellen har vid atopiskt eksem, psoriasis och Hodgkins lymfom. Vi hoppas att vår forskning skall ge möjligheter att utveckla nya terapiformer för de sjukdomar som involverar mastceller, säger Gunnar Nilsson.

Forskarna upptäckte att proteinet CD30, som bland annat finns på ytan av immunförsvarets T-lymfocyter, kan stimulera mastceller så att de frisätter proteiner som reglerar rekryteringen av inflammatoriska celler. Eftersom det sedan tidigare är känt att CD30 finns i förhöjda mängder vid såväl psoriasis och atoptiskt eksem som vid Hodgkins lymfom kan fynden förklara hur mastcellerna aktiveras och förstärker inflammationen vid dessa sjukdomar.


Publikation:

“Mast cell CD30 ligand is upregulated in cutaneous inflammation and mediates degranulation-independent chemokine secretion”

Marie Fischer, Ilkka Harvima, Ricardo Carvalho, Christine Möller, Anita Naukkarinen, Gunilla Enblad och Gunnar Nilsson.

The Journal of Clinical Investigation, nätupplagan 7 september 2006, pappersupplagan oktober 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta

Docent Gunnar Nilsson
Institutionen för Medicin, Solna
Arbete: 08-517 702 05
Mobil: 070 6402093
E-post: Gunnar.P.Nilsson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Arbete: 08-524 838 96
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.stermudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera