Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 augusti 2006

Även vuxna med hypofyssjukdom behöver tillväxthormon

Inte bara barn, utan också vuxna med hypofyssjukdom blir avsevärt bättre om de behandlas med tillväxthormon. Små doser av tillväxthormon under lång tid gör stor skillnad för patientens hälsa, oavsett ålder eller kön. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hypofysen är en del i hjärnan där flera viktiga hormoner produceras, bland annat tillväxthormon. Brist på tillväxthormon medför ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, diabetes och benskörhet.

I studien fick ett hundratal vuxna patienter under uppemot tio års tid injektioner med tillväxthormon. Patienterna blev avsevärt bättre. Kroppsfettet minskade, muskelmassan och bentätheten ökade och blodfetterna blev bättre.
– Vissa variabler ökade i genomsnitt fem eller sex procent per år, medan andra variabler kunde öka mycket mer än så. Det rör sig om signifikanta förbättringar, säger läkaren Galina Götherström.

När människan åldras producerar kroppen betydligt mindre tillväxthormon och läkarna har därför tidigare antagit att äldre patienter med hypofyssjukdom inte blir hjälpta av tillväxthormonbehandling. Men för första gången visar Galina Götherström i sin avhandling att muskelstyrkan hos äldre patienter blir betydligt bättre med långvarig behandling.
– Vi kunde se en ökning eller en normalisering av muskelstyrkan i de flesta muskelgrupper, framför allt på benen. De äldre personerna i studien förbättrade dessutom sin kroppssammansättning, säger Galina Götherström.

Enligt tidigare forskning svarar män med hypofyssjukdom bättre på behandling med tillväxthormon än kvinnor, men i denna studie var effekten lika god för kvinnorna som för männen.
– Jag tror att kvinnor kan ha fått för låga doser av tillväxthormon i de föregående studierna och behandlingstiden kan ha varit för kort för att kunna se alla effekter av behandlingen, säger Galina Götherström.

Avhandlingen visar också att en liten dos tillväxthormon kan räcka för att de positiva effekterna ska hålla i sig. Under studiens slutskede fick de vuxna patienterna mindre än hälften av de doser som barn med hypofyssjukdom får i genomsnitt.


Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin
Avhandlingens titel: Long-Term Effects of Growth Hormone Replacement Therapy in Growth Hormone Deficient Adults

Avhandlingen försvaras fredagen den 8 september, klockan 09.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Galina Götherström, leg läkare, telefon: 031-342 70 57, 070-600 28 10, e-post: galina.gotherstrom@medic.gu.se

Handledare:
Docent Johan Svensson, telefon: 031-741 17 12, 076-856 31 40, e-post: johan.svensson@medic.gu.se
Professor Bengt Åke Bengtsson, telefon: 031-342 26 86, e-post: bengt-ake.bengtsson@medic.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera