Artikel från Karolinska Institutet
18 augusti 2006

Tentastress påverkar studenternas immunförsvar

Det är knappast förvånande att en av läkarprogrammets största tentor har en stressande effekt på studenterna. Men nu visar forskning att den psykiska stressen i sin tur påverkar studenternas immunförsvar, särskilt hos klassens allergiker.

Sjukdomar som astma och allergier blir allt vanligare i västvärlden och samtidigt menar många att vi lever allt mer stressade liv. Ny forskning från Karolinska Institutet ger nu ytterligare stöd för det många anat – att det finns viktiga kopplingar mellan psykiskt betingad stress och de komplicerade fysiska inflammationsreaktioner som kännetecknar allergier.

För att klargöra sambanden mellan stress och allergi har forskarna undersökt hur en större tentamen vid läkarutbildningen på Karolinska Institutet påverkar stressupplevelse, stresshormoner, immunsystem, och lungfunktion hos studenter med och utan allergi. De omfattande testerna genomfördes vid två tillfällen, först när studenterna befann sig i en lugn studieperiod utan någon tentamen i sikte och sedan strax före en stor tentamen. 22 studenter med hösnuva och/eller astma och 19 studenter utan sådan allergi deltog i undersökningen.

Forskarna kunde för första gången någonsin visa att en grupp celler som är mycket viktiga i människans immunsystem, så kallade regulatoriska T-celler, tycks öka kraftigt i antal som respons på psykisk stress. Regulatoriska T-celler är en sorts vita blodkroppar som kontrollerar aktiviteten hos en rad andra typer av immunceller. Ökningen sågs både hos de allergiska och icke-allergiska studenterna.

Studien visade också att de allergiska studenterna hade förändrade nivåer i blodet av en grupp inflammationsprodukter som kallas cytokiner. Hos de allergiska studenterna försköts cytokinbalansen mot ett mönster som är förknippat med allergisk inflammation medan det förblev normalt hos de icke-allergiska studenterna.

Enligt Mats Lekander och Caroline Olgart-Höglund som leder forskningsstudien kan det mycket väl finnas ett samband mellan de två fynden.

– Mycket tyder på att de regulatoriska T-cellerna är dysfunktionella hos allergiker. När människor blir stressade ökar de i antal och har normalt en anti-inflammatorisk verkan. Om detta inte fungerar hos allergiker skulle det kunna förklara den förändrade cytokinbalansen vi ser hos dem, säger Mats Lekander.


Publikation:

“Changes in immune regulation in response to examination stress in atopic and healthy individuals”

Höglund, C. Olgart, Axén, J., Kemi, C., Jernelöv, S., Grunewald, J., Müller-Suur, C., Smith, Y., Grönneberg, R., Eklund, A., Stierna, P. & Lekander, M

Clinical & Experimental Allergy 36 (8), 982-992

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Mats Lekander, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Tel: 08-524 824 45 eller 070 389 33 41
E-post: mats.lekander@ki.se

Caroline Olgart Höglund, Institutionen för medicin, Solna
Tel: 08 517 706 63 eller 070-662 90 39
E-post: caroline.olgart@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera