Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2006

Protein på cellytor aktiverar immunförsvaret

Ett protein på cellytorna, CD47, har en viktig roll för att aktivera immunförsvaret mot främmande partiklar liksom vid kontaktallergier och överkänslighetsreaktioner, konstaterar en forskargrupp vid Umeå universitet i tidskriften Journal of Immunology.

mmunförsvaret är komplicerat och består av många celltyper som aktiveras när kroppen utsätts för intrång av olika slag. Viktiga i sammanhanget är de dendritiska cellerna som har till uppgift att snappa upp främmande ämnen och aktivera immunförsvarets lymfocyter, ett slags vita blodkroppar. Dendritiska celler finns utspridda i kroppen, t. ex. i huden, mjälten och slemhinnorna. När dessa celler träffar på ett främmande ämne är det viktigt att de snabbt tar upp det och kan förflytta sig till de områden i lymfknutorna eller mjälten där det finns lymfocyter och där “larma” lymfocyterna för att skapa en immunreaktion. Tyvärr kan dendritiska celler ibland aktiveras på ett ofördelaktigt sätt med ökad risk för autoimmuna sjukdomar eller överkänslighetsreaktioner.

Umeåforskarna har i samarbete med kollegor vid Washington University i St. Louis, USA, funnit att proteinet CD47, som finns på cellytan, har en viktig funktion för att aktivera och förflytta de dendritiska cellerna. Möss som saknar CD47 har brist på en typ av dendritiska celler i det blodfiltrerande organet mjälten, vilket medför ett sämre immunförsvar mot främmande partiklar i blodet. Studien ökar förståelsen för betydelsen hos den grupp av dendritiska celler som finns i mjältens s.k. marginalzon och deras inblandning i immunförsvaret mot kroppsfrämmande partiklar i blodet.

Det visade sig också att CD47 har stor betydelse för att dendritiska celler i huden ska förflytta sig till lymfknutor när huden retas med ett ämne som framkallar kontaktallergi. Normalt leder en sådan retning till en lokal överkänslighetsreaktion, men om CD47 saknades var den kraftigt försvagad. De nya fynden ökar förståelsen för de mekanismer som är nödvändiga för den normala funktionen hos dendritiska celler och aktivering av immunförsvaret generellt, men belyser också en möjlig angreppspunkt för att minska dessa cellers aktivitet i huden vid kontaktallergier.

Ledare för gruppen i Umeå är docent Per-Arne Oldenborg vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för histologi med cellbiologi. Han finns på tel. 090-786 59 74, mobil 0730-548050, e-post per-arne.oldenborg@histocel.umu.se

Sven Hagnerud, Partha P. Manna, Marina Cella, Åsa Stenberg, William A. Frazier, Marco Colonna, and Per-Arne Oldenborg. (2006) Deficit of CD47 results in a defect of marginal zone DC, blunted immune response to particulate antigen and impairment of skin DC migration. Journal of Immunology 176:5772-5778.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera