Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 maj 2006

Viktigt steg mot bot av aggressiv urinblåsecancer

För första gången har forskare lyckats bota även aggressiva tumörer i urinblåsan hos möss. Christina Ninalga visar i sin avhandling att metoden, som är framtagen vid Uppsala universitet, troligen är mer effektiv än den BCG-behandling om idag används på cancerpatienter. Disputationen äger rum den 5 maj.

I Sverige diagnostiseras årligen 2 000 nya fall av urinblåsecancer. Behandling med bakterien Bacillus Calmette-Guerin (BCG), så kallad immunterapi, har god initial effekt. Men eftersom man ser återfall hos 65 procent och vissa patienter inte svarar alls på denna behandling, behövs nya bättre terapier i kliniken.

En forskargrupp ledd av professor Tomas Tötterman vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet, har utvecklat en musmodell där man använder så kallade CpG oligonukletider för att behandla urinblåsecancer. CpG är korta DNA-strängar som tillverkas syntetiskt och liknar bakteriellt DNA.

– När CpG tillförs tror kroppen att det är en bakterieinfektion, vilket startar en kraftig immunreaktion som slår ut tumören, säger Christina Ninalga.

Hon visar i sin avhandling att denna typ av immunterapi botar även stora aggressiva blåstumörer hos mössen. Hon har jämfört behandlingen med den klassiska BCG-behandlingen, och visar att CpG är betydligt mer effektiv. CpG har även andra fördelar jämfört med BCG eftersom det kan tillverkas i ren syntetisk form. Mössen som blivit botade med CpG har dessutom visat sig få ett långvarigt skydd, det vill säga immunitet, mot tumören.

– Dessa resultat är mycket lovande och vi överväger nu att göra en klinisk studie, säger Christina Ninalga.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Christina Ninalga på 018-611 91 83, 070-733 15 85 eller via e-post: Christina.Ninalga@klinimm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera