Artikel från Lunds universitet
21 april 2006

Bakterieinfektioner och magcancer

Rökare löper dubbelt så stor risk att drabbas av magcancer som icke-rökare. Personer som har bakterien Helicobacter pylori i magslemhinnan har en femdubblad risk, jämfört med personer utan bakterien. Rökare som dessutom är infekterade med Helicobacter har en 11 gånger högre risk för magcancer än icke-rökare som inte bär på bakterien.

Det visar malmöläkaren Henrik Simán i en avhandling från Lunds universitet. Statistiken bygger på material från en stor hälsoundersökning i Malmö 1974-92, då hälften av alla medelålders personer i staden blev undersökta. De sparade blodproven från denna undersökning har jämförts med Cancerregistret, så att man fått fram dels en grupp patienter med magcancer, dels jämförbara personer utan cancer.
Helicobacter är en mycket vanlig bakterie.
– Man räknar med att ungefär hälften av hela världens befolkning och en tredjedel av alla svenskar är infekterade med Helicobacter. Att siffran är lägre här tros bero på bättre hygien och bättre levnadsförhållanden under barndomen, säger Henrik Simán.
De flesta som bär på bakterien märker det aldrig. Men hos en tiondel av bärarna leder den till magsår, som numera behandlas med antibiotika i kombination med ett syrahämmande medel som Losec. Och hos en mindre andel tycks bakterien alltså kunna leda till cancer. Denna ökade cancerrisk gäller fyra femtedelar av magsäcken, inte den lilla översta del som kallas kardia.
– Kopplingen mellan magsår och Helicobacter är helt säkerställd. Samtidigt vet vi att de som haft magsår nere i tolvfingertarmen har en lägre i stället för en högre risk för magcancer, trots att även de alltså burit på bakterien. Orsaken kan vara att magsäckens syraproduktion påverkas på olika sätt beroende på vilken del av magslemhinnan som berörts av bakterieinfektionen, säger Henrik Simán.
Magcancer ligger på fjärde plats bland cancersjukdomarna internationellt sett, men på åttonde plats bland män och 20:e plats bland kvinnor i Sverige. Antalet fall av magcancer här i landet har sjunkit till en fjärdedel sedan 1950-talet, troligen beroende bl a på bättre hygien och ändrade matvanor (mindre konserverad mat). Sjukdomen är ändå inte helt ovanlig: det inträffade 990 nya fall av magcancer under 2003.

Avhandlingen heter “Helicobacter pylori and its association with gastric and oesophageal carcinomas”. Henrik Simán träffas på tel 0703-944242 eller henrik.siman@skane.se. Disputationen äger rum den 20 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera