Tema

Missfall skapar långvarig sorg

Var fjärde kvinna som föder barn har tidigare erfarenhet av missfall. Ett missfall orsakar en sorg jämförbar med den som följer på en nära anhörigs död, visar barnmorskan Annsofie Adolfsson i sin doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

25 procent av de kvinnor som födde barn i Sverige mellan 1983 och 2003 rapporterade att de före denna förlossning upplevt minst ett missfall. Under perioden har andelen rapporterade missfall ökat, troligen av två orsaker – dels att förstföderskorna i genomsnitt blivit äldre, dels att en ny typ av känsligare graviditetstester infördes omkring 1990.

Annsofie Adolfsson, barnmorska vid kvinnokliniken på Kärnsjukhuset i Skövde och doktorand i obstetrik och gynekologi vid LiU, intervjuade 13 kvinnor som drabbats av missfall före vecka 16. Kvinnorna var mellan 20 och 47 år gamla och bland dem fanns både förstföderskor och flerbarnsmammor. Syftet var att undersöka deras upplevelser av skuld, sorg och tomhet, ett område som tidigare varit väldigt lite utforskat.

Resultaten visar att de ännu fyra månader efter missfallet uppvisar olika symtom på sorg, och känner sig övergivna både av sin partner och av vården. Kvinnorna har inte bara förlorat sitt foster, utan också sina drömmar, sin planerade framtid och sin identitet som gravid kvinna och blivande mor.

Ett speciellt avsnitt har ägnats åt de tidiga missfallen, de som sker så tidigt under graviditeten att den ännu inte är känd av släktingar och vänner. I de fallen kan det vara svårare att diskutera sin upplevelse med andra och få förståelse för sin sorgreaktion.

– En av de viktigaste slutsatserna är att om tystnaden kring de tidiga graviditeterna minskar, så har kvinnorna större möjligheter att få del av andras erfarenheter och stöd, säger Annsofie Adolfsson.

Enligt handledaren docent P.G. Larsson kommer resultaten att få direkt påverkan på omhändertagandet av kvinnor som fått missfall.

– Vi kommer att bli mer uppmärksamma vid kontakter med kvinnor som har problem tidigt i graviditeten så att vi kan upptäcka de tidiga missfallen och ge dessa kvinnor rätt stöd, säger han.


Avhandlingen Miscarriage – women’s experience and its cumulative incidence läggs fram vid disputation fredag 7 april 2006 kl 13 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Christina Bergh, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Annsofie Adolfsson 0500-431078, 070-5980284, annsofie.adolfsson@vgregion.se

Missfall skapar långvarig sorg

 lästid ~ 2 min