Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2006

Forskarna ett steg närmare vaccin mot cancer

Forskare vid Karolinska Institutet har bidragit till att identifiera en molekyl som kan användas vid vaccinering mot växande cancertumörer. Resultaten bygger än så länge på djurstudier, men visar på nya vägar när det gäller behandling av cancermetastaser.

Resultaten presenteras i nätupplagan av den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Medicine, och bygger på ett samarbete med forskare vid Leiden University Medical Center i Holland.

I studien analyseras en immunologisk cell, en T-cell, som känner igen celler med defekter som är vanliga i metastaserande celler. Dessa defekter (vilka är defekter i MHC class I molekyler) gör att tumörcellerna undgår det “konventionella” T-cells medierade immunförsvaret.

Forskarna identifierar en molekyl, en kort peptid, som T-cellen i studien känner igen. Med denna peptid kan forskarna vaccinera och erhålla skydd mot växt av tumörceller från olika vävnader, däribland melanom, tjocktarmscancer, lymfom och fibrosarkom.

– Det här är än så länge forskning som gjorts på möss så man ska inte hoppas för mycket. Men studien pekar på nya möjliga vägar när det gäller att utveckla behandling mot spridd tumörsjukdom, säger Elisabeth Wolpert forskare vid Mikrobiologiskt- och Tumörbiologiskt Centrum.

Det nu publicerade arbetet är en fortsättning av ett orginalfynd, där den så kallade TEIPP-T-cellen först identifierades, i Elisabeth Wolperts doktorsavhandling framlagd vid Karolinska Institutet 1998.

Spridning av cancertumörer, så kallade metastaser, är det vanligaste skälet till att människor som drabbas av cancer avlider.

Publikation: “Selective cytotoxic T-lymphocyte targeting of tumor
immune escape variants”, Nature Medicine, AOP (nätupplagan), Thorbald van Hall, Elisabeth Wolpert, Peter van Veelen, Klas Kärre, Hans-Gustaf Ljunggren, Cornelis JM Melief, Rienk Offringa, mfl.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Elisabeth Wolpert, mobil 070-765 83 08, e-post elisabeth.wolpert@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera