Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2006

Dubbelt så hög risk för vissa bröstcancertyper vid långvarig hormonbehandling

Hormonbehandling med östrogen-progesteron efter klimakteriet ökar risken för vissa typer av bröstcancertumörer mer än andra. Om behandlingen pågår i mer än fem år ökar risken att utveckla bröstcancer av lobulär eller tubulär typ mer än dubbelt så mycket som risken att utveckla bröstcancer av duktal typ, jämfört med kvinnor som inte använt hormonpreparat, visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Resultaten publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Breast Cancer Research. En grupp forskare från Karolinska Institutet har i samarbete med Genome Institute i Singapore genomfört en populationsbaserad fallkontrollstudie av kvinnor som nyligen fått diagnosen invasiv bröstcancer. Deras patientgrupp utgjordes av 1888 kvinnor med duktal bröstcancer, 308 med lobulär bröstcancer och 93 med tubulär bröstcancer. Gruppen matchades åldersmässigt mot en kontrollgrupp bestående av 3065 slumpmässigt utvalda kvinnor. Både patienterna och kontrollgruppen ombads fylla i ett frågeformulär med frågor om medicinsk historia, hälsotillstånd och eventuell användning av hormonläkemedel efter klimakteriet.

Det är känt sedan tidigare att kombinationsbehandling med östrogen och progesteron under mer än fem år ökar risken för bröstcancer. Forskarnas resultat visar att risken ökar särskilt för vissa typer av bröstcancer. För kvinnor som använt östrogen-progesteron i minst fem år ökade risken att utveckla bröstcancer av lobulär eller tubulär typ mer än dubbelt så mycket som risken att utveckla bröstcancer av duktal typ, jämfört med kvinnor som inte använt hormonpreparat. Lobulär bröstcancer anses ha något bättre prognos, och tubulär bröstcancer mycket bättre prognos jämfört med duktal bröstcancer.

Andra faktorer, som antalet barnafödslar, åldern vid menopaus och kroppsmasseindex, kunde förknippas med liknande risk att utveckla någon av de tre bröstcancertyperna.

Publikation:
“Menopausal hormone therapy and other breast cancer risk factors in relation to the risk of different histological types of breast cancer: a case-control study”
Lena U Rosenberg, Cecilia Magnusson, Emma Lindström, Sara Wedren, Per Hall och Paul W Dickman
Breast Cancer Research 17 mars 2006

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Lena Rosenberg, läkare och doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, telefon 08-524 861 63, mobil 073-646 12 10,
e-post Lena.U.Rosenberg@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, telefon 08-524 838 95,
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera