Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2006

Överraskande genfunktion kan förklara vissa cancerformer

Möss som saknar ena kopian av genen Sufu föds synbart normala, men utvecklar med tiden en hudsjukdom som liknar en ärftlig form av hudcancer som finns hos människor. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Karolinska Institutet, kan få betydelse för förståelse och behandling av vissa cancerformer.

Den så kallade signalvägen Hedgehog (Hh) upptäcktes först i bananflugan och resulterade i Nobelpriset i medicin eller fysiologi 1995. Signalvägen är viktig för olika processer i embryoutvecklingen inte bara i insekter, men också i alla högre stående djur däribland mus och människa. Dessutom har man upptäckt att onormalt aktiverad Hh-signalering är en viktig faktor för uppkomst av vissa cancertyper, bland annat hudcancerfomen basalcellscarcinom och en viss form av hjärntumör som framförallt uppträder hos barn.

– Vi har studerat en gen i Hh-signalvägen, Sufu, med hjälp av så kallad knockout-teknik i möss, där ena eller båda kopiorna av genen är utslagen. Det har visat sig att genen har en mycket viktig roll, på tvärs med vad man trodde från tidigare studier i bananfluga, säger Stephan Teglund, forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet, som lett studien i samarbete med professor Rune Toftgård.

Möss som saknar båda kopiorna av Sufu dör relativt tidigt under embryonalutvecklingen med allvarliga defekter i huvud och ryggrad. Möss som bara saknar en kopia av Sufu föds däremot synbart normala, men utvecklar med tiden en hudsjukdom med inslag av tumörbildning som uppvisar likheter med vad man sett hos patienter med en ärftlig form av basalcellscancer.

-Vi har med denna studie visat att Sufu är viktig för att nedreglera Hh-signalen hos däggdjur, till skillnad från hos insekter. Vi kommer nu att söka efter olika mutationer av Sufu som kan tänkas förklara vissa tumörformer. En framtida förhoppning är att hitta metoder för att slå av Hh-signalen i sådana tumörer som är beroende av den för sin överlevnad och på så vis minska eller stoppa cancerns framfart, säger Stephan Teglund.

Publikation:
Genetic elimination of Suppressor of fused reveals an essential repressor function in the mammalian Hedgehog signaling pathway
Svärd J, Heby Henricson K, Persson-Lek M, Lauth M, Bergström Å, Rozell B, Ericson J, Toftgård R and Teglund S.
Developmental Cell, vol 10, nr 2, februari 7, 2006.

Kontaktinformation
För frågor kontakta:

Dr Stephan Teglund, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära (NOVUM), tel 08-608 33 32, mobil 070-347 61 39, e-post stephan.teglund@cnt.ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera