Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2006

Inflammationsprocesser viktiga vid prostatacancer

Genetisk variation i vissa gener som är inblandade vid inflammationer har betydelse för uppkomsten av prostatacancer, visar Fredrik Lindmark i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 20 januari.

Antalet män som insjuknar i prostatacancer har ökat markant under de två senaste decennierna och den har blivit den vanligaste cancerdiagnosen bland män i Sverige. På senare år har flera studier föreslagit att inflammationsprocesser i prostatakörteln kan vara en betydande faktor vid utvecklingen av prostatacancer. Den exakta mekanismen för hur inflammation medverkar till att tumörer uppstår och växer i prostatakörteln är fortfarande okänd.

I avhandlingen studeras om variation i gener som är involverade i inflammationsprocesser kan påverka risken att insjukna i prostatacancer. Tre gener, som alla har en roll i regleringen av kroppens svar på inflammationer eller försvaret mot smittoämnen, har studerats utförligt. De genetiska analyserna visade att sekvensvariationer i två gener (IL-1RN och MIC-1), vilkas effekt är att dämpa en pågående inflammationsrespons, medförde en ökad respektive minskad risk för att insjukna i prostatacancer. För att förstå genom vilka mekanismer som denna variation kan påverka utvecklingen av cancer är fortsatta studier nödvändiga.

Vidare mättes nivåerna av proteinet MIC-1 i serum hos patienter med prostatacancer och hos friska män. Analyserna visade att serumnivåerna var tydligt förhöjda hos patienter med prostatacancer. Nivåerna hade också direkt samband med tumörstadium, vilket antyder att MIC-1 skulle kunna vara en användbar prognosfaktor, där höga serumnivåer är associerade med en dålig prognos.

Fredrik Lindmark är doktorand vid enheten för onkologi, tel. 090-785 84 71, mobil 073-140 12 51, E-post Fredrik.Lindmark@onkologi.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 20 januari vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, och har titeln Prostate cancer and Inflammatory Genes.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Lionsalen, 2 tr, byggnad 7, Norrland Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor William G Nelson, The Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera