Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2005

Papillomvirus kan ge cancer i munnen

Samma virus som kopplats till cancer i livmoderhalsen ökar också risken för cancer i munhålan. Det framgår av en avhandling från Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola. – Det är en cancerform som ökar och viruset är den starkaste riskfaktorn. Det smittar genom kontakt, bland annat oralsex, säger nydisputerade tandläkaren Kerstin Rosenquist.

Cancer i munhålan är ganska ovanlig i Sverige jämfört med andra delar av världen, men antalet fall ökar. År 2002 fick 484 patienter diagnosen. De flesta är män, allt yngre drabbas och prognosen är dyster: mer än hälften dör inom fem år trots behandling. Men vad sjukdomen beror på är delvis oklart.

– Bara ett fåtal populationsbaserade fall-kontroll studier har undersökt orsakerna, men eftersom prognosen är dålig är det viktigt att hitta dem så att vi kan förebygga sjukdomen, säger Kerstin Rosenquist.

Riskfaktorer
Avhandlingen är baserad på intervjuer och undersökningar av munhälsan hos 132 patienter med nydiagnostiserad munhålecancer, och 320 friska individer. Den visar att cancern orsakas av en rad faktorer.
Av dem är den enskilt starkaste riskfaktorn humant papillomvirus (HPV), d v s samma virus som kopplats till cancer i livmoderhalsen. I cancergruppen hade 36 procent HPV av så kallad högrisktyp i munnen. I kontrollgruppen var samma siffra under en procent.

– Viruset har förut nämnts som en möjlig orsak, men ingen har funnit ett så starkt samband som vi gör. Det smittar via kontakt, bland annat oralsex, vilket var vanligast i den yngre åldersgruppen. HPV ger inga symtom i munnen, så det är svårt att upptäcka och idag undersöker tandläkare sällan om patienten bär på viruset. Dessutom finns ingen behandling, konstaterar Kerstin Rosenquist.

Cancerpatienter med högrisk HPV drabbas oftare av återfall i sjukdomen. Däremot är deras dödlighet totalt sätt lägre. Avhandlingen visar också att alkohol och tobaksrökning ökar risken för munhålecancer, vilket stämmer väl överens med tidigare forskning.

Däremot finner Rosenquist inget samband mellan snus och munhålecancer. Ett viktigt skäl är att svenskt snus, i motsats till det som tillverkats i andra länder, innehåller låga nivåer av tobaksspecifika nitrosaminer, förklarar hon.

Hoppas på vaccin
På sikt hoppas Kerstin Rosenquist att ett vaccin mot HPV kan utvecklas. Fram till dess uppmanar hon den som vill minska risken för cancern att undvika vissa beteenden.
– Det handlar om att dricka mindre alkohol, röka mindre och att undvika oralsex.
Ett annat sätt att skydda sig är att sköta munhygienen. För dålig munhygien är också en uttalad riskfaktor, enligt studien.

Omvänt är regelbundna tandläkarbesök förenat med lägre cancerrisk.

– Förmodligen för att tandläkaren då upptäcker tidiga förändringar i munslemhinnan. Och att de som går till tandläkaren uppmärksammas på vikten av god munhygien, säger Kerstin Rosenquist.

Någon säker förklaring till varför munhålecancer ökar ger studien inte.

– Det är svårt att veta eftersom sjukdomen är multifaktoriell. Vi dricker mer men samtidigt har rökningen minskat. Generellt åldras befolkningen och risken att få cancer ökar med åldern.

Avhandlingens titel: Risk factors in oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma. A population-based case-control study in Southern Sweden.

Studierna i avhandlingen är gjorda i samarbete med bland annat avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid UMAS, och öron-näsa-hals kliniken och onkologiska kliniken vid Lunds universitetssjukhus.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Kerstin Rosenquist, 040-665 84 41 eller e-post: kerstin.rosenquist@od.mah.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera