Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2005

Samband mellan ungas självmordsförsök och självmordsbeteende hos föräldrarna

Risken för självmordsförsök bland de unga ökade två till tre gånger om föräldrarna led av psykisk sjukdom och hade självmordsbeteende. Resultatet redovisas i en färsk avhandling från Karolinska Institutet.

Självmord minskar i alla åldersgrupper i Sverige utom hos personer under 25 år. Självmordsförsök bland unga vuxna har däremot ökat oroväckande. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att risken för självmordsförsök bland unga människor har starkt samband med föräldrars psykiska sjukdom, framför allt missbruk och personlighetsstörningar och föräldrars självmordsbeteende. Risken för självmordsförsök bland de unga ökade två till tre gånger om föräldrarna led av psykisk sjukdom. Ett självmordsförsök av ett syskon var den största riskfaktorn, som höjde risken tre gånger. Studien är baserad på över 14 000 självmordsförsök och är därmed den största i sitt slag.

– Det är därför mycket viktigt att inte glömma bort barnet till föräldrar med psykisk sjukdom och självmordsbeteende, säger Ellenor Mittendorfer Rutz, doktorand vid Institutet för psykosocial medicin, centrum för suicidforskning och prevention, Karolinska Institutet.

En annan studie i avhandlingen visar att risken för självmord var dubbelt så hög bland unga personer som föddes underviktiga eller av tonårsmammor. Risken för självmordsförsök var signifikant högre hos barn med låg födelselängd, som föddes som fjärde barnet eller mer i en syskonskara eller där mamman var tonårig och hade en låg utbildningsnivå. I studien undersöktes inte pappornas roll. Sambanden mellan självmordsbenägenhet och dålig fostertillväxt, för tidig födsel och ogynnsamma förhållanden hos mödrarna kan bland annat bero på psykiska störningar hos mammorna, tror forskarna.

– Om mamman har psykiska problem påverkar detta fostrets tillväxt och mammans socioekonomiska standard med ökad risk för tonårsgraviditet och psykisk ohälsa hos barnet, vilket ytterligare ökar risken för självmord. Vår studie visar på behovet av interventionsprogram för att stödja föräldrar med psykosociala problem under graviditeten och när barnen är små, säger Ellenor Mittendorfer Rutz.

I avhandlingen ingår även en studie som jämfört självmord i 30 europeiska länder under 1979-1996 som visar att antalet självmord bland manliga tonåringar ökade i 21 länder och för kvinnor i samma ålder i 18 av länderna. I vissa länder syntes en tendens till ökning medan den i andra länder, exempelvis Litauen och Irland, var kraftig. Självmorden hos individer i åldern 20 år eller äldre visade generellt mindre ökande eller minskande tendenser.

Avhandlingens titel:
Perinatal and familial risk factors of youth suicidal behaviour

Författare:
Ellenor Mittendorfer Rutz, Institutet för psykosocial medicin, Centrum för suicidforskning och prevention. Telefon: 08-524 820 25
E-post: ellenor.mittendorfer-rutz@ipm.ki.se

Disputationen ägde rum på fredagen den 18 november.

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera