Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2005

Ledgångsreumatism kan leda till lymfkörtelcancer

Patienter med ledgångsreumatism löper ökad risk att utveckla lymfkörtelcancer. Det har funnits en oro för att läkemedel mot reumatism skulle kunna vara orsaken. Eva Baecklund visar i sin avhandling vid Uppsala universitet att så inte är fallet. Disputationen sker den 7 oktober.

– Det viktigaste resultatet för mig som kliniskt verksam reumatolog är att det inte är behandlingen mot ledgångsreumatism som orsakar lymfkörtelcancer. Det stärker oss i vårt arbete att sätta in tidig och effektiv behandling, säger Eva Baecklund.

I avhandlingen har hon undersökt sambanden mellan ledgångsreumatism och lymfkörtelcancer, så kallat lymfom. Arbetet har skett i samarbete med Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Resultaten visar att den ökade risken för lymfom är kopplad till svår ledgångsreumatism med hög inflammatorisk aktivitet, men inte till användningen av de läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism.

Hon har också undersökt förekomsten av Epstein Barr-viruset i lymfom och konstaterar att förekomst av viruset är ovanligt. Epstein Barr är ett virus som 90 procent av befolkningen är infekterad av. För de allra flesta leder en infektion inte till någon sjukdom, men i vissa fall kan viruset leda till körtelfeber och i sällsynta fall till cancer. Epstein Barr är vanligt i andra former av lymfom, till exempel hos patienter som har transplanterats eller som har utvecklat aids. Därför har man trott att det även skulle finnas ett samband mellan Epstein Barr-virus och lymfom hos patienter med ledgångsreumatism.

– Men det verkar vara en annan mekanism som ligger bakom den här formen av lymfom. Den orsakas sannolikt inte av ett virus utan av inflammationen, säger Eva Baecklund.

Resultaten tyder på att effektiv läkemedelsbehandling av ledgångsreumatism bör kunna minska risken för att senare utveckla lymfom.

Kontaktinformation
Eva Baecklund kan nås på tel 018-32 13 24 eller eva.baecklund@swipnet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera