Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2005

Vissa preventivmedel påverkar immunförsvaret

P-stavar och p-spruta ökar mängden vita blodkroppar i slidväggens slemhinna och kan därmed påverka försvaret mot sexuellt överförda sjukdomar, visar Anna Ildgruben i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 7 oktober.

Det lokala immunförsvaret i slidans slemhinna, vaginalslemhinnan, är viktigt för individens förmåga att skydda sig mot de mikroorganismer som normalt finns på kroppsytorna. Förändringar i detta immunförsvar kan ha stor betydelse för motståndskraften mot sexuellt överförda sjukdomar. Den WHO-stödda studie som ligger till grund för avhandlingen visar att det finns ett försvar mot infektionsalstrande mikroorganismer i vaginalslemhinnan som, förutom slemhinnan som sådan, består av immunförsvarsceller, t.ex. vita blodkroppar, och “kroppsegna antibiotika”, s.k. antimikrobiella peptider.

Mängden och sammansättningen av vita blodkroppar i slemhinnan påverkas inte av de förändringar i könshormonnivåer som sker i en normal menstruationscykel. Däremot fanns hos kvinnor som använder vissa typer av hormonbaserade preventivmedel en tydlig förändring både vad gäller slemhinnans utseende och de studerade immuncellernas antal: Både p-stavar (Norplant®) och p-spruta (Depo-Provera®) ger en klart ökad mängd av vita blodkroppar i vaginalslemhinnan. Däremot skiljer sig typerna av immunceller åt i dessa båda grupper.

Hos kvinnor som använder vanliga p-piller sågs ingen påverkan på mängden vita blodkroppar jämfört med kvinnor som inte använder hormoninnehållande preventivmedel. Hos kvinnor som använder p-spruta noterades dessutom ändrad känslighet för kvinnliga könshormoner i vaginalslemhinnan samt minskade nivåer av östrogent hormon i blodet. De hormoninnehållande preventivmedel som studerats ger ett gott skydd mot oönskad graviditet men utgör däremot inte något skydd mot sexuellt överförda sjukdomar.

Anna Ildgruben, som avlade läkarexamen vid Karolinska institutet 1991, är specialistläkare vid kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus, och doktorand vid Institutionen för mikrobiologi, avdelningen för immunologi och Institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi. Hon kan nås på tel. 090-785 21 69, e-post: anna.ildgruben@vll.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 7 oktober och har titeln Human vaginal epithelial immunity and influences of hormonal contraceptive usage. Svensk titel: Immunförsvaret i vaginalslemhinnan hos människa och dess påverkan av hormonella preventivmedel.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal A 103 (Astrid Fagraeussalen), by 6A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Fakultetsopponent är professor Nils Lycke, Avdelningen för klinisk immunologi, Göteborgs universitet, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera