Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 augusti 2005

Nyupptäckt länk mellan fettomsättning och cancer

Kan samma protein som stimulerar omsättning av kolesterol i kroppen vara involverat i tillväxten av vissa cancerceller? Det föreslår en forskargrupp från Ludwiginstitutet, Uppsala universitet, i en studie som denna vecka publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Proteinet SREBP reglerar de gener som kontrollerar mängden kolesterol och andra fetter i cellen. Dess förmåga att reglera nybildning, omsättning och upptag av kolesterol från blodet är mycket viktig i levern där stora mängder kolesterol tas upp och oskadliggörs. SREBP är därför viktigt vid utveckling av nya läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom.

Nu har Uppsalaforskarna funnit att SREBP även kan vara involverat i celltillväxt. Celler växer genom delning, men innan cellen delas måste den producera en dubbel uppsättning av arvsmassan och alla cellens komponenter. Det gäller inte minst det membran, cellmembranet, som omger och skyddar alla celler. Cellmembranet består av olika typer av fetter, eller lipider. Även cellkärnan och ett stort antal andra strukturer i cellen omsluts av membraner som är uppbyggda av fetter.

– Den takt som cellen kan producera alla sina komponenter avgör hur fort en cell kan växa, förklarar Johan Ericsson, som lett studien.

Produktionen av cellmembranets fetter och alla andra komponenter i cellen kontrolleras mycket noggrant i kroppen, speciellt i samband med celldelningen. I cancerceller har dock ofta en eller flera av dessa kontrollmekanismer gått förlorade och cellen kan växa ohämmat. I studien visas att SREBP, och därmed produktionen av fett, aktiveras i samband med celldelningen.

– SREBP kan därför utgöra en länk mellan fettmetabolismen och cellens förmåga att växa. Vissa tumörformer har en förhöjd fettomsättning vilket tyder på att SREBPs aktivitet kan vara störd i vissa typer av cancerceller och tumörer, säger Johan Ericsson.

Kontaktinformation
För mer information: Johan Ericsson 018-16 04 05, eller Johan.Ericsson@LICR.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera