Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 augusti 2005

Nya rön om genetisk signalering med anknytning till cancer

Proteinet CNK-1 bidrar till aktivering av det så kallade RAF-proteinet under cellsignalering. Det visar umeåforskarna Simon Tuck och Agnetha Rönnlund tillsammans med två amerikanska kollegor i en artikel som publiceras i den ansedda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 1 augusti. Ras-Raf-signaleringen är ofta defekt i tumörceller.

I artikeln har forskargruppen undersökt proteinet CNK-1:s funktion i rundmasken C. elegans. Man har funnit att det ger ökad signalering via proteinet Ras i flera olika vävnadstyper under embryoutvecklingen, men att det inte är helt nödvändigt för Ras-signalering, som fallet är i exempelvis bananflugan Drosophila melanogaster. Denna slutsats har man kunnat dra eftersom man vet att utan fungerande Ras-signalering får rundmasken allvarliga missbildningar, på bland annat könsorganen och på celler som motsvarar njuren hos däggdjur. I stammar av C. elegans som saknar generna för CNK-1 och ytterligare en gen får masken samma missbildningar som om de saknar genen för Ras eller Raf.

Rundmasken C. elegans är populär som modell inom forskningen, eftersom hela dess embryologiska utveckling är känd, och man kan lätt hitta mutationer som påverkar utvecklingen.
– Även om C. elegans är en väldigt primitiv organism jämfört med högre däggdjur så kan man utgå från att de principer som våra resultat avslöjar även gäller för djur som är mer komplexa än C. elegans, och kanske även för människan, säger Simon Tuck, ledare för den svenska delen av forskningen och verksam vid Umeå Centrum för Molekylär Patogenes (UCMP), Umeå universitet.
Några försök med syfte att ta reda på vad som händer om man inaktiverar de tre gener för CNK som finns i däggdjur har ännu inte beskrivits i litteraturen.

Fynden kastar ljus över viktiga delar av de molekylära mekanismerna bakom levande varelsers utveckling från embryo till fullvuxen individ. De kan även få betydelse för förståelsen av cancer.

Artikeln, med titeln “Caenorhabditis elegans connector enhancer of Ksr (CNK)-1 promotes Raf activation but is not essential for Ras/Raf signaling” finns tillgänglig på http://www.pnas.org från och med 1 augusti.

Mer information om gruppens forskning återfinns på:
http://soul.ucmp.umu.se/Tuck/index.html

Två svartvita högupplösta bilder på Simon Tuck finns att ladda ned på:
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Universitetslektor Simon Tuck på telefon 090-785 67 87, 090-785 67 91 mobiltelefon 070-6256166 eller e-post simon.tuck@ucmp.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera