Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 maj 2005

Hopp om immunterapi mot cancer i huvud och hals

Immunterapi skulle kunna bli en möjlig behandling mot huvud- och halscancer, som är en vanlig cancerform i utvecklingsländerna. Det framgår av Junping Chengs avhandling som försvaras vid Uppsala universitet den 18 maj.

Huvud- och halscancer står för cirka 2-3 procent av all cancer i Västvärlden men är i utvecklingsländer bland de vanligaste cancerformerna. Behandlingsmisslyckanden kan bero på tumörrester som inte kan diagnostiseras eller behandlas med konventionella metoder.

Junping Cheng har i en djurexperimentell modell undersökt möjligheterna för och genomfört så kallad radioimmunterapi av huvud- och halscancer. Metoden innebär att en antikropp kopplad till en strålkälla söker upp och dödar tumörceller vilket möjliggör behandling av små tumörer eller enstaka tumörceller som annars är svåra eller omöjliga att upptäcka.

Resultaten visar att den aktuella antikroppen – U36 – kan lokalisera skivepitelcancertumörer och med strålkälla kopplad till antikroppen minska eller döda tumörer. Förhoppningen är att metoden skall kunna överföras till människa och då göra det möjligt att förbättra både diagnostik och behandlingsresultat vid huvud-halscancer.

Arbetet har genomförts vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, samt institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi, enheten för biomedicinsk strålningsvetenskap.

Kontaktinformation
Junping Cheng kan kontaktas på 018-611 53 89 eller junping.cheng@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera