Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

Nytt virus kan förbättra behandlingen av prostatacancer

Doktoranden Wing-Shing Cheng har skapat ett nytt virus som kan användas för att behandla prostatacancer. Viruset är tänkt att vara ett komplement till dagens behandlingsmetoder. Wing-Shing Cheng försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 4 maj.

Wing-Shing Cheng har skapat det nya viruset, som kallas Ad[I/PPT-E1A], utifrån ett vanligt förkylningsvirus. Genom att stoppa in en regulatorisk gensekvens konstruerades ett virus som bara är aktivt och kopierar sig själv i prostataceller. Det angriper och dödar cancerceller så att tumörtillväxten hämmas.
– Den stora fördelen med vårt virus jämfört med andra virus som används på kliniker i USA är att vårt virus inte är beroende av testosteron, berättar Wing-Shing Cheng.
Om cancern upptäcks sent brukar man försöka svälta ut tumörcellerna genom att slå ut produktionen av testosteron i kroppen. Wing-Shing Chengs nya virus skulle kunna användas även på sådana patienter.
Ad[I/PPT-E1A] kan dock inte på egen hand bota prostatacancer. Tanken är att det ska användas i kombination med andra behandlingar, till exempel kirurgi, strålterapi och hormonbehandling.
– Med kombinationsbehandling kan man börja behandlingen med lägre doser och samtidigt minskar man risken att patienten blir resistent för någon av behandlingsformerna, förklarar Wing-Shing Cheng.
Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige. Över 7 000 nya fall noteras varje år. Dagens behandlingsformer är effektiva på kort sikt, men många patienter får återfall av metastaserande tumörväxt. Dessa patienter skulle kunna vinna på att bli behandlade med en kombination av konventionella behandlingsmetoder och genterapi med Ad[I/PPT-E1A].
– Jag tror att Ad[I/PPT-E1A] kommer att förbättra nuvarande strategier för att behandla prostatacancer med genterapi och i förlängningen förbättra överlevnadsgraden för patienter med cancer i prostatan, säger Wing-Shing Cheng.
Viruset har än så länge bara testats på möss. De kliniska tester som måste göras innan viruset kan användas på patienter kan ta mellan fem och tio år.

Kontaktinformation
Wing-Shing Cheng, tel: 018-611 35 38, e-post: wing.cheng@klinimm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera