Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2005

Vårdpersonal överskattar cancersjuka tonåringars psykosociala problem

Sjukvårdspersonalen är duktig på att identifiera cancersjuka tonåringars fysiska problem, men tenderar att överskatta ungdomarnas psykosociala problem. Det visar Mariann Hedströms avhandling, som läggs fram vid Uppsala universitet den 21 april.

Varje år får runt 150 tonåringar i Sverige en cancerdiagnos. Mariann Hedström har intervjuat 56 nydiagnostiserade tonåringar från de barnonkologiska centrumen i Lund, Umeå och Uppsala. Syftet var att ta reda på vad tonåringarna uppfattar som problematiskt med sjukdomen och behandlingen.
– Vet man hur de upplever sin situation kanske man kan hjälpa dem ännu bättre än i dag. Man kan ofta ha föreställningar om hur någon annan känner, men det är alltid klokt att ställa frågan till dem det verkligen gäller, säger Mariann Hedström.
Till de vanligaste och mest besvärande problemen för tonåringarna hör oro för skolan och blåsor i munnen.
– Barnonkologin gör jättemycket för att hjälpa ungdomarna med de här problemen, men de kvarstår ändå. Det visar att man kan satsa ännu mer på det området, kommenterar Mariann Hedström.
Endast en minoritet av de intervjuade rapporterade nivåer av oro och nedstämdhet som tyder på att de skulle kunna behöva psykosocialt stöd.
Mariann Hedström har också intervjuat sjuksköterskor och läkare för att kartlägga deras förmåga att identifiera tonåringarnas problem. Resultaten visar att personalen i hög utsträckning kan identifiera fysiska problem, men har svårare att identifiera psykosociala problem hos tonåringarna. Personalen tenderar att överskatta de psykosociala problemen.
– Våra resultat visar dock att personalen har en god förmåga att identifiera närvaron av de problem som flest tonåringar rapporterar som allra värst, säger Mariann Hedström.
Avhandlingen ingår i ett Uppsalaprojekt med namnet Hur handskas cancerdrabbade tonåringar med sjukdoms- och behandlingsrelaterade problem?
Mariann Hedström är sjuksköterska och har tidigare arbetat på Akademiska sjukhuset, Roslagstulls sjukhus och Huddinge sjukhus.

Kontaktinformation
Mariann Hedström, tel: 018-471 34 89, e-post: mariann.hedstrom@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera