Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2005

Ny behandlingsmetod kan komma att förebygga och bota ärftlig bröstcancer

En ny metod som kan bota ärftlig bröstcancer har hittats. En kemisk hämmare kan döda tumörer med en defekt bröstcancergen utan att omkringliggande, normala celler skadas.

Det är ett forskarlag vid Stockholms universitet som tillsammans med forskare i England har hittat metoden. Fynden publiceras i veckans nummer av tidskriften Nature.

Det handlar om att stoppa cancercellerna från att kopieras och därmed växa. Det kan göras genom att gå in och stoppa förberedelserna för denna kopiering.

Alla celler, såväl friska som cancerceller, går före kopieringen igenom en sorts reparation. En process där allt DNA hamnar på plats och i ordning som cellen är tänkt att se ut.
Reparation av celler sker normalt i två steg. I steg ett repareras cellen av ett protein som heter PARP. Om det inte lyckas sker reparationen i steg två – en process som kallas rekombination.

Det forskarna upptäckt är att om de stoppar PARP från att reparera i steg ett, så saknar cancercellerna förmågan att gå över i steg två. Det innebär att de aldrig kopieras och därför dör. Normala celler har förmågan att gå över i steg två och kan därför fortsätta att fungera som vanligt.

– Det är nästan som att sätta krokben för cancercellerna innan de når kopieringsapparaten, säger docent Thomas Helleday, som leder forskarguppen vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi, Stockholms universitet.

Eftersom PARP inte är nödvändigt i vanliga celler kan alltså forskarna använda kemiska substanser mot detta protein i förebyggande syfte, vilket dödar cancerceller innan de har hunnit bilda en tumör.

– Både vår behandlingsmetod och möjligheterna att använda PARP inhibitorer i förebyggande syfte är ett helt nytt koncept inom cancerbehandling. Detta kan leda till nya möjligheter att behandla och förebygga bröstcancer inom några år, menar Helleday. Han och hans engelska forskarkollegor utesluter inte heller att behandlingen kan användas i preventivt syfte, som ett vaccin, för att förhindra utväxt av ärftlig bröst- och äggstockscancer.

Forskningen har finansierats av bland andra Cancerfonden.


Docent Thomas Helleday kan nås på tfn 08-16 29 14, mobil 0735-122 971 eller e-post helleday@gmt.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera