Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2005

Starkare immunförsvar med förodlade T-celler

Vid cancer är immunförsvaret kraftigt hämmat. Immundefekta patienter som genomgått transplantationer av benmärg drabbas ofta av virusinfektioner.Björn Carlsson disputerar den 15 april på en avhandling som beskriver metoder för att föröka immunförsvarets T-celler i cellodling i syfte att kunna användas som immunstärkande behandling.

Immunförsvaret består av många olika celltyper, bland annat T-celler. T-cellernas huvudsakliga uppgift är att skydda oss mot virus och möjligen även mot cancer genom att specifikt döda celler som uttrycker virala proteiner (äggviteämnen) eller tumörproteiner. Det har under senare tid framkommit att immunförsvaret är kraftigt hämmat vid cancer och att detta är den troliga orsaken till att immunförsvarets T-celler inte klarar av att döda progressiv cancer. Denna hämmande effekt är sannolikt också orsaken till att de flesta försök med cancervaccin mötts av motgångar.
Senare tids forskning har därför inriktat sig på att producera cancerriktade högeffektiva T-celler i cellkultur för att sedan kunna ges tillbaka i stort antal till den cancersjuke. Detta har visat sig mycket effektivt för att bekämpa och bota melanom (hudcancer).

Björn Carlsson har utvecklat metoder för att odla T-celler som riktats mot TARP, ett protein som bara finns i normala och tumöromvandlade prostataceller. Prostatacancer är en av de allra vanligaste cancerformerna i Sverige med nästan 8 000 nya fall varje år. När metastaser hunnit bildas finns idag ingen botande behandling.
T-celler framställdes även mot herpesviruset Cytomegalovirus (CMV). Detta virus, som ofta finns latent i cellerna, drabbar ofta immunsvaga patienter efter benmärgstransplantation, men dagens behandling med antivirala läkemedel är inte alltid effektiv.

Björn Carlsson har lyckats framställa TARP-specifika T-celler med hög effektivitet som dödar prostatacancerceller i cellkultur. Höga frekvenser av denna typ av T-celler hittades också i blodet hos prostatacancerpatienter.
– Detta öppnar möjligheten att odla upp stora mängder prostata-riktade T-celler för behandling, men det krävs mer experiment. Med samma teknik kan vi generera CMV-riktade T-celler från en benmärgsdonator för att återskapa CMV-immunitet hos benmärgsmottagaren och på så sätt skydda denne från virusinfektion efter transplantationen. De resultaten är mycket övertygande, säger Björn Carlsson.

Kontaktinformation
För mer information: Björn Carlsson, 018-611 35 38, eller via -e-post Bjorn.Carlsson@klinimm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera