Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 mars 2005

Allergiska mammor påverkar barnets immunförsvar

Celler från navelsträngsblod hos nyfödda till allergiska mammor reagerade sämre på mikrobiella stimuli än celler från nyfödda till icke-allergiska mammor. Det visar resultaten från en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Miljön i livmodern hos allergiska mammor tros påverka barnets immunförsvar. Celler från navelsträngsblod hos nyfödda till allergiska mammor visade sig reagerade sämre på mikrobiella stimuli än celler från nyfödda till icke-allergiska mammor.

– Det kan vara viktigt att känna till att barnen till allergiska mammor har sämre förmåga redan när de föds. Kanske kan man då i framtiden vidta åtgärder preventivt i ett tidigare skede, säger Ulrika Holmlund, nydisputerad vid enheten för klinisk allergi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Hon och hennes kollegor har även sett att allergiska mammors immunförsvar påverkas annorlunda under en graviditet jämfört med icke-allergiska mammor.

– Vissa markörer för immunförsvaret aktiveras under graviditeten hos alla kvinnor, men allergiska kvinnors immunförsvar verkar aktiveras mera. Det kan tyda på en felreglering av immunförsvaret, säger Ulrika Holmlund.

Avhandlingen innehåller också studier som för första gången visar att moderkakan uttrycker en viss typ av receptorer som tros vara viktiga i kroppens försvar mot infektioner. När en gravid kvinna drabbas av en bakteriell infektion tror man att dessa receptorer aktiveras och ämnen utsöndras från cellerna i moderkakan som kan aktivera ett mer specifikt immunförsvar mot bakterierna.

– Ju mer vi vet om moderkakans kapacitet att försvara sig och barnet mot infektioner, ju lättare kan vi i framtiden bekämpa infektioner och förhindra att de exempelvis framkallar missfall. Man vet långt ifrån allt om dessa receptorer, men i djurförsök har de visat sig vara mycket viktiga i det tidiga försvaret mot infektioner säger Ulrika Holmlund.

Avhandlingens titel:
Influence of maternal allergy on the intra uterine environment and on immune functions of the neonate

Författare:
Ulrika Holmlund, enheten för klinisk allergiforskning, institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Tel: 070-7692609, e-post: ulrika.holmlund@medks.ki.se

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-276-4/

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera