Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2005

Nya insikter om hur det cancerrelaterade proteinet c-Myc reglerar celltillväxt

Svenska och tyska forskare presenterar i Nature Cell Biology ny kunskap om hur celltillväxt regleras.

En kraftigt ökad tillverkning av nya proteiner är en av de första och viktigaste händelserna som sker såväl i normala celler som i tumörceller när de stimuleras att tillväxa.

Tillverkningen av nya proteiner sker i den del av cellen som kallas ribosomen. Uppbyggnaden av ribosomen kräver en samordnad aktivering av gener som huvudsakligen regleras av de enzymer som heter RNA-polymeras I och II. RNA-polymeras I och II dirigeras till de gener de ska aktivera av speciella så kallade aktivatorer.

En sådan aktivator är proteinet c-Myc, som sedan tidigare är känt för att aktivera gener inblandade i celltillväxt via RNA-polymeras II. Aktiviteten av c-Myc är abnormt hög vid många olika cancersjukdomar. Man har hittills trott att olika typer av aktivatorer dirigerar de två RNA-polymeraserna I och II.

Nu avslöjar forskare vid Södertörns Högskola, Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tyska Cancerforskningscentret i Heidelberg att c-Myc också aktiverar gener för ribosom-komponenter med hjälp av RNA-polymeras I.

Upptäckten att c-Myc aktiverar både RNA-polymeras I och II kan förklara hur alla de olika komponenterna av ribosomen produceras i rätt relativ mängd och vid rätt tidpunkt. Rubbningar i denna balans kan leda till tumörutveckling och upptäckten ger därför nya viktiga insikter om hur abnorm c-Myc-aktivitet kan orsaka cancer.

Publikation:
c-Myc associates with ribosomal DNA and activates RNA polymerase I transcription
Arabi A, Wu S, Ridderstråle K, Bierhoff H, Shiue C, Fatyol K, Fahlén S, Hydbring P, Söderberg O, Grummt I, Larsson L-G, Wright APH
Nature Cell Biology Online 20 februari 2005
I tryck: Nature Cell Biology, Mars 2005

För mer information, kontakta:

Professor Anthony Wright
Institutionen för biovetenskaper vid NOVUM, Karolinska Institutet
Institutionen för kemi, biologi, geografi och miljövetenskap, Södertörns Högskola
08-6084708, 070-6414892, tony.wright@biosci.ki.se

Professor Lars-Gunnar Larsson
Institutionen för växtbiologi och skogsgenetik, Uppsala Genetikcentrum, Sveriges Lantbruksuniversitet
018-673314, 0733-320421, Lars-Gunnar.Larsson@vbsg.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera