Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juli 2004

Ny kunskap ger hopp om mer effektiv behandling mot prostatacancer

Möss som saknar östrogenreceptorn ERbeta har minskad celldöd i prostatakörteln. Det visar en aktuell studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten är viktig kunskap i utvecklingen av läkemedel mot prostatacancer och publiceras i senaste numret av den medicinska tidskriften PNAS.

Östrogenreceptorn ERbeta upptäcktes 1995 av Jan-Åke Gustafsson och medarbetare vid Institutionen för Biovetenskaper, Karolinska Institutet. Gruppen har visat att ERbeta verkar tillväxthämmande på många hormonkänsliga organ, bland annat prostatakörteln. I det senaste numret av den medicinska tidskriften PNAS presenterar gruppen resultat som visar att ERbeta aktiverar apoptos, det vill säga programmerad celldöd, i prostatakörteln. I försök gjorda på hos möss, vars ERbeta tagits bort med så kallad knock-out teknik, växte prostatakörteln till och innehöll fler omogna celler än normalt. Kunskapen är viktig i försöken att hitta nya läkemedel mot prostatacancer.

– Det amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly presenterade nyligen resultat som visar att substanser som binder vid och aktiverar ERbeta krymper prostatakörteln på försöksdjur som möss och råttor och gör att prostatacancerceller från människa, inympade på så kallade nakna möss, försvinner. Eli Lillys resultat bekräftar våra slutsatser och ger hopp om en mer effektiv behandling mot prostatacancer än vad som kan erbjudas i dag, säger Jan-Åke Gustafsson.

Publikation:
Otabek Imamov, Andrea MoraniGil-Jin Shim, Yoko Omoto, Christina Thulin-Andersson, Margaret Warner and Jan-Åke Gustafsson. Estrogen receptor β regulates epithelial cellular diffrentiation in the mouse ventral prostate. PNAS June 22 2004 vol 101 no 25 p 9375-80.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Jan-Åke Gustafsson professor vid Institutionen för medicinsk näringslära, Karolinska Institutet.
Tel: 08-585 837 46 E-mail: jan-ake.gustafsson@mednut.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera