Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 juni 2004

EU-anslag för Cancerforskning till KI

Ett europeiskt forskarkonsortium, där två forskargrupper från Karolinska Institutet ingår, har fått ett anslag från EUs 6:e ramprogram om sammanlagt 6 miljoner Euro under fem år. Målet är att utveckla nya sätt att behandla cancer.

Konsortiet består av nitton olika akademiska institut och bioteknikföretag, och inkluderar två forskargrupper vid Karolinska Institutet ledda av docenterna Galina Selivanova, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, och Staffan Strömblad, Institutionen för Laboratoriemedicin. Konsortiets forskning baseras främst på tumörsuppressorn p53, och hur p53 sätts ur spel under tumörutveckling av olika modulatorer vilket leder till att tumörcellerna kan växa och överleva. Forskningen syftar till att specifikt kunna döda cancerceller genom att påverka p53s modulatorer så att p53 aktiveras och baserat på detta utveckla ny behandling för olika cancerformer.

-Vi har kommit till en kunskapsnivå där vi på allvar kan omsätta den molekylära kunskapen om cancer till att utveckla nya behandlingsmetoder riktade mot enskilda nyckelmolekyler, till exempel p53. Det känns mycket stimulerande att få arbeta med detta projekt i ett forskarnätverk som innehåller ett flertal absolut världsledande cancerforskare, säger Staffan Strömblad.

Projektet koordineras från Italien.

Projekttitel:
Manipulating tumor suppression: a key to improve cancer treatment.

Kontaktinformation
Staffan Strömblad, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet Tel: 08-585 81032, E-post: Staffan.Stromblad@labmed.ki.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera