Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2004

Gen på könskromosom kan orsaka två ärftliga cancerformer

Det finns en koppling mellan de ärftliga formerna av prostatacancer och magsäckscancer, konstaterar Fredrik Wiklund i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 4 juni.

I avhandlingen studeras förekomsten av andra cancerformer i ett antal svenska familjer som är hårt drabbade av prostatacancer. Genom studier av nedärvningsmönstret i de familjer där både prostata- och magsäckscancer förekommer har den bakomliggande genen lokaliserats till ett område på kromosom X. Detta område har inte tidigare kunnat sättas i samband med ärftlig prostatacancer och ytterligare studier är nu nödvändiga för att verifiera fyndet.

I prostatacancerfamiljer utan förekomst av magsäckscancer identifierades två kromosomområden där prostatacancergener troligen förekommer: Ett på kromosom 5 och ett på kromosom 19. Dessa resultat stöds av fynd från andra forskargrupper och mer detaljerade analyser planeras.

Prostatacancer är ett stort hälsoproblem i Sverige. Sjukdomen drabbar fler än 7 800 män varje år. Medfödda genetiska anlag har visats vara betydelsefulla i sammanhanget, och man uppskattar att 5-10 % av all prostatacancer är ärftligt betingad. Det ligger ett stort värde i att kunna identifiera dessa gener, både för möjligheten att diagnostisera prostatacancer på ett tidigt och botbart stadium och för att öka förståelsen av de biologiska orsakerna till denna sjukdoms uppkomst.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för strålningsvetenskaper och har titeln Genetic epidemiology of prostate cancer. Svensk titel: Genetisk epidemiologi av prostatacancer. Disputationen äger rum kl 13.00 i Lionsalen, by 7A, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Douglas Easton, Strangeways Research Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, UK.

Kontaktinformation
Fredrik Wiklund är verksam vid Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet. Tel. 090-785 22 70, e-post: fredrik.wiklund@oc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera