Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2004

Övervikt och hormoner bidrar till svår halsbränna

Sambandet är större hos kvinnor och förstärks av östrogenbehandling. Andra riskfaktorer är rökning och högt saltintag, medan kostfibrer och motion förefaller skydda mot halsbränna.

Symptom av gastroesofageal reflux, dvs läckage av magsaft upp i matstrupe och munhåla, är mycket vanliga i västvärlden. En tredjedel av en stor studerad normalgrupp i Norge har besvärats av svår halsbränna under det senaste året. Det visas i läkare Magnus Nilssons avhandling från Karolinska Institutet. Reflux ger en försämring av livskvaliteten hos drabbade personer och även stora kostnader för medikamentell och kirurgisk behandling. Symptomgivande reflux är dessutom den starkaste kända riskfaktorn för körtelcellscancer i matstrupen, den för närvarande snabbast ökande cancerformen i västvärlden. Refluxsjukdomens orsaker är till stora delar okända.

En studie av över 3000 personer med svår reflux visade på ett samband mellan övervikt och reflux hos båda könen, dock dubbelt så starkt hos kvinnor. Effekten av övervikt förstärktes påtagligt av postmenopausal hormonbehandling, framförallt vid behandlning med enbart östrogen. Ett dosberoende samband påvisades mellan svåra refluxsymptom och rökning respektive intag av salt. Negativa samband visades mellan kostfibrer respektive motion och refluxsymptom. Inget samband sågs mellan alkoholintag och risken för reflux.

Avhandlingens titel:
Etiology of gastroesophageal reflux

Författare:
Magnus Nilsson, Institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-517 70 000, mobil 073 640 2021 eller mail magnus.nilsson@ks.se

Disputation:
Fredag 7 maj 2004, kl. 9.00, Leksellauditoriet, Medicinhistoriska muséet, Karolinska sjukhuset, Solna.

Avhandlingen abstract och ramberättelse (pdf) finns på:
http://diss.kib.ki.se/2004/91-7349-852-1

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera