Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 april 2004

Könshormonernas roll vid underlivscancer

Höga nivåer av tillväxthormonet IGF-I är en signal som antyder ökad risk för äggstockscancer före 55 års ålder. Det framgår av den avhandling som Annekatrin Lukanova försvarar vid Umeå universitet den 16 april.

Huvudsyftet med avhandlingen är att undersöka sambandet mellan cancer i äggstockarna eller livmoderslemhinnan och nivåerna före cancerdiagnosen av könshormoner (androgener och östrogener), det könshormonbindande äggviteämnet SHBG (sex hormone binding globulin), tillväxtfaktorn IGF-I (insulin-like growth factor-I) samt proteiner som binder IGF och C-peptider. Resultaten bygger på material från tre studier på befolkningsgrupper i Västerbotten, New York och Milano.

Studien av äggstockscancer omfattar 132 fall och 286 kontrollpersoner. Det viktigaste fyndert är att tidigt förhöjda nivåer av IGF-I innebär en ökad risk för denna cancerform före 55 års ålder. Dessa resultat stämmer med iakttagelser som gjorts av IGF-I:s roll vid bröstcancer och antyder därigenom att också äggstockscancer tillhör den grupp vanliga tumörformer i i-länderna där den här tillväxtfaktorn har en viktig roll.

Studien av cancer i livmoderslemhinnan omfattar 166 fall och 315 kontroller. Den bekräftar tidigare iakttagelser att förekomsten av östrogener och androgener liksom minskad halt av SHBG ökar risken för denna cancerform efter den sista menstruationen. Risken ökar med stigande nivåer av C-peptider: Kvinnor med de högsta halterna löper mer än fyrfaldig risk för denna cancerform än kvinnor med de lägsta.

Målet med studierna är att förstå de hormonmekanismer som påverkar risken för cancer och att identifiera livsstilsfaktorer som kan påverka nivåerna av de ämnen som visar sig ha en roll för uppkomsten av tumörer.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi; Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, näringsforskning; och Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi. Den har titeln “Endogenous hormones in the etiology of ovarian and endometrical cancers”.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal E04, By 6E, NUS.
Fakultetsopponent är Ass. professor Susan E. Hankinson, Harvard School of Public Health, Boston, USA.

Kontaktinformation
Annekatrin Lukanova arbetar idag vid New York University School of Medicine, New York, USA. Hon kan fram till den 18 april nås på tel. 070- 64 52 152, e-post lukana01@med.nyu.edu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera