Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 april 2004

Ny klass av cancerläkemedel aktiverar tumörcellers dödsprogram

Avgörande för utveckling av cancertumörer är cellernas förmåga att dö när deras arvsmassa skadats. Henrik Lövborg har under sitt avhandlingsarbete studerat en ny läkemedelsubstans som givit ökad kunskap om de processer som startat celldöden.

Utveckling av nya läkemedel är en viktig process för att förbättra behandling av patienter som lider av cancer. Många av de läkemedel som idag är tillgängliga har begränsad effekt och svåra biverkningar. Det är därför önskvärt att kunna utveckla substanser som selektivt slår ut tumörceller men inte skadar frisk vävnad.
I sin avhandling har Henrik Lövborg studerat en relativt ny substans som visat lovande resultat. Den nya substansen CHS 828, som kemiskt tillhör klassen cyanoguanidiner, var ursprungligen tänkt att användas vid behandling av högt blodtryck men visade sig ha god effekt mot tumörceller. En viktig orsak till utveckling av tumörer är att vissa celler i kroppen saknar den rätta förmågan att dö när deras arvsmassa skadats. Henrik Lövborg har studerat hur CHS 828 påverkar tumörcellers överlevnad i provrör samt på vilket sätt CHS 828 orsakar celldöd. Genom att studera nivåer och aktiviteten av ett antal proteiner i tumörceller som exponerats för CHS 828, samt cellernas mikroskopiska förändring i form och storlek, har man vunnit ökad förståelse för de processer som startar celldöden samt vad som avgör om tumörceller överhuvud taget påverkas av denna nya substans. Genom att förstå de grundläggande effekterna på cellerna kan man optimera utvecklingen av CHS 828 såväl som andra nya läkemedel mot cancer.

Länk:
http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=4088

Namn: Henrik Lövborg
Avhandlingens titel: Cellular Pharmacology of the Novel Antitumoural Cyanoguanidine CHS 828
Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper
Opponent: Professor Klas Wiman, Institutionen för onkologi-patalogi, Karolinska Institutet.
Disputationen äger rum: Fredagen 15 april, kl. 9.15 i Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet.


Kontaktinformation
Henrik Lövborg kan nås på 018-611 5250 eller via e-post henrik.lovborg@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera