Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2004

Trötthet i samband med cancer måste behandlas i tid

Majoriteten av de kvinnor som drabbas av livmoderscancer och som strålas känner sig trötta. Hur trötta patienterna känner sig efter strålbehandlingen beror på vilken hjälp de får att hantera tröttheten innan behandlingen börjar. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Trötthet är det vanligaste symtomet i samband med cancersjukdom och upplevs ofta som det mest besvärande. Tröttheten beror på flera faktorer, till exempel sjukdomen i sig, behandlingen samt andra symtom som smärta, oro, depression och lågt blodvärde.

I doktorand Karin Ahlbergs avhandling beskriver patienterna själva sin trötthet som en upplevelse av brist på energi, ett ökat behov av vila, en sjukdomskänsla, ett psykologiskt obehag, en känslomässig påverkan, en tyngdkänsla i kroppen, en onormal svaghet, svårigheter att tänka klart och att koncentrera sig samt initiativlöshet. Upplevelsen leder till en social begränsning, påverkad självkänsla, en känsla av värdelöshet och nedsatt livskvalitet. Avhandlingen visar att patienterna på olika sätt försökte hantera sin upplevelse av trötthet bland annat genom att vila extra eller att försöka tänka på annat.

Resultatet i avhandlingen ska ligga till grund för åtgärder för att förebygga eller minska cancerrelaterad trötthet hos patienter som vårdas och behandlas vid Jubileumskliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Trots att trötthet är ett vanligt symtom är det sällsynt att den systematiskt undersöks, behandlas eller utvärderas. Orsakerna till det är flera. Brist på förståelse för de mekanismer som orsakar tröttheten, brist på medvetenhet hos vårdpersonalen samt brist på kunskap om åtgärder är några förklaringar. Det är därför viktigt att cancerpatienter informeras om risken för utveckling av trötthet. Planering av åtgärder för att minska cancerrelaterad trötthet ska baseras på undersökningar av patienternas upplevelse av sin trötthet, graden av trötthet samt hur tröttheten påverkar patienten. En trötthetsutredning bör göras före cancerbehandlingen påbörjas och sedan upprepas under pågående och efter avslutad behandling.

Avhandlingen är skriven av:
Doktorand/leg sjuksköterska Karin Ahlberg, telefon: 070-792 46 02, e-post: karin.ahlberg@vgregion.se

Handledare:
Professor Fannie Gaston-Johansson, telefon: 031-773 10 00, e-post: fannie.gaston-johansson@fhs.gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, institutionen för omvårdnad
Avhandlingens titel: Cancer-Related Fatigue – Experience and Outcomes
Avhandlingen försvaras fredagen den 12 mars klockan 9.00 i sal Inge Schiöler, Medicinaregatan 11, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera