Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2004

Produktion av fria syreradikaler kan leda till magcancer

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att produktionen av fria syreradikaler kan leda till nedsatt funktion av vissa celltyper i immunförsvaret. Det kan medföra ett sämre försvar mot tumörsjukdomar. De negativa effekterna kan motverkas av de kroppsegna substanserna serotonin och histamin.

Fagocyter är en sorts vita blodkroppar som deltar i kroppens immunförsvar. Deras uppgift är spåra upp och oskadliggöra jukdomsalstrande bakterier. När fagocyterna förstör bakterierna produceras fria syreradikaler. Dessa substanser är giftiga och gör så att bakterierna dör, men under vissa omständigheter kan de frisättas och orsaka skador på vävnad och celler. Naturliga mördarceller och T-celler är andra sorters vita blodkroppar. De har till uppgift att identifiera och oskadliggöra cancerceller, men när fagocyter är närvarande fungerar de sämre. Mycket talar för att det beror på de fria syreradikaler som fagocyterna producerar.

Vissa substanser som produceras av bakterier stimulerar fagocyterna till ökad produktion av radikaler. En sådan substans är peptiden Hp(2-20) från magsårsbakterien Helicobacter pylori. Fagocyter som aktiveras med denna peptid trycker ner funktionen av naturliga mördarceller och T-celler genom att frisätta syreradikaler. Denna mekanism kan vara en bidragande orsak till att infektion med Helicobacter pylori ibland leder till cancer i magsäcken.

I närvaro av de kroppsegna substanserna serotonin och histamin går det att förhindra att naturliga mördarceller och T-celler hämmas av fria radikaler, och därigenom behålls funktionen som gör att dessa celler kan försvara kroppen mot bland annat cancer. De tumörförstörande cellerna kan också aktiveras ytterligare med olika medicinska substanser och på så vis förbättra kroppens förmåga att ta bort tumörceller.

För mer information kontakta:
Lab ass/biolog Åsa Betten, telefon: 031-342 49 27, e-post: aasa.betten@microbio.gu.se

Handledare:
Professor Kristoffer Hellstrand, telefon: 031-342 47 31, e-post: kristoffer.hellstrand@microbio.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk virologi.
Avhandlingens titel: Reactive Oxygen Species as Signalling Molecules in Immunity
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera