Tema

Ny kunskap om genreglering i Epstein-Barr virus ger ökad förståelse för dess cancerframkallande effekt

Epstein-Barr virus (EBV) orsakar globalt ett stort antal cancersjukdomar, särskilt hos människor med nedsatt immunförsvar. En studie vid Sahlgrenska akademin ger nya fakta om hur en av de viktigaste generna för den cancerframkallande effekten hos EBV är reglerad.

Epstein-Barr virus (EBV) är ett herpesvirus som hos mer än 90 procent av alla människor infekterar de vita blodkroppar som producerar antikroppar. Infektionen sker vanligen i de tidiga barnaåren via smittsam saliv och passerar då oftast obemärkt utan vare sig symptom eller komplikationer. Om infektionen dröjer till tonåren drabbas den infekterade vanligen av körtelfeber. Efter primärinfektionen gömmer sig viruset i en liten andel av den infekterades vita blodkroppar. Viruset etablerar en livslång latent infektion som står under ständig uppsikt av det friska immunförsvaret.

Om immunförsvaret inte fungerar, till exempel om den infekterade har AIDS, äter starka immunnedsättande läkemedel eller är svårt sjuk i malaria finns en ökad risk för att EBV aktiverar ett genuttryck som driver den vita blodkroppen till okontrollerad celldelning vilket till slut kan leda till cancer. Framförallt kan det leda till lymfkörtelförstoringar och lymfkörtelcancer.

För att viruset ska kunna driva cellen till okontrollerad celldelning krävs att virusets arvsmassa delar sig parallellt med cellens arvsmassa och överförs till dottercellerna som i sin tur drivs till celldelning. För att detta ska kunna ske krävs att ett virusprotein som heter ”Epstein-Barr virus nukleära antigen 1” tillverkas. Forskarna har med molekylärbiologiska tekniker studerat hur genen för EBNA1 är reglerad. Resultaten skulle kunna ligga till grund för utveckling av läkemedel för att stänga av EBNA1-genuttrycket, vilket skulle kunna bli en viktig del i behandlingen av samtliga EBV-associerade cancerformer.

För mer information kontakta
Leg läkare Henrik Zetterberg, tel 031-342 30 54, fax 031-82 84 58, tel hem 031-14 96 23
e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Handledare: Professor Lars Rymo, tel 031-342 40 80

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelning för klinisk kemi och transfusionsmedicin

Avhandlingens titel: “Transcriptional regulation of the Epstein-Barr virus nuclear antigen 1 in latent and lytic stages of infection”

Avhandlingen försvarades fredagen den 19 september 2003.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Ny kunskap om genreglering i Epstein-Barr virus ger ökad förståelse för dess cancerframkallande effekt

 lästid ~ 1 min