Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 september 2003

Ökad hudcancer trots god kunskap om solningens risker

Hudcancer är ett växande problem i Sverige. Trots att den viktigaste riskfaktorn för att utveckla hudcancer – solexponering – är känd, fortsätter antalet fall att öka. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige av någon form av hudcancer och cirka 400 dör i hudcancer.

I psykolog Richard Bränströms avhandling från Karolinska Institutet belyses olika faktorer som är kopplade till solrelaterat beteende och tidig upptäckt av hudcancer. I studierna har ett större antal ungdomar och unga vuxna deltagit, liksom 30 hudcancerpatienter och en grupp sjuksköterskor.

Resultaten visar, liksom i tidigare studier, att både ungdomar och vuxna i Sverige spenderar mycket tid i solen, ofta solar sig för att bli bruna och ofta bränner sig så kraftigt att det leder till rodnad och sveda i huden. Richard Bränström visar också att kunskap om hudcancer inte självklart leder till minskad solning eller ökat skyddsbeteende i solen. Tvärtom var god kunskap kopplat till mer frekvent solning. Att uppfatta solning som riskabelt ökade däremot sannolikheten för att vilja minska sitt solande och att skydda sig i solen.

Att ha många människor omkring sig som ofta solar var kopplat till medvetet solande och sol- och badresor. Positiva attityder till solning och att vara solbränd ökade risken för exponering för ultraviolett(UV) strålning. Information om UV-index (ett mått på solstrålarnas styrka) eller individuella mätare av UV-strålning tycktes ha mindre betydelse när det gäller att ändra solrelaterat beteende.

Sjukvårdspersonal föreföll ha en betydelsefull roll när det gäller upptäckt av hudcancer. Mer än en tredjedel av de intervjuade patienterna rapporterade att deras sjukdom upptäckts i samband med ett läkarbesök som gjort av annan orsak. ABCD-kriterierna, som beskriver hur tidig hudcancer kan identifieras, tycks öka lekmäns förmåga att bedöma hudförändringar och skulle kunna användas i hudcancerpreventiva interventioner.

Avhandlingens titel:
Skin cancer prevention – behaviours related to sun exposure and early detection.

Författare:
Richard Bränström, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet,
tel. 08 737 5118 eller 070 483 3521 alternativt mail: richard.branstrom@fhi.se

Disputation:
Fredag 26 september 2003, kl. 9.30, Radiumhemmets föreläsningssal, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Hela avhandlingen(pdf) och abstract finns på:
http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-550-6/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera