Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 juli 2003

Övervikt och hormoner spelar roll vid svår halsbränna

Det finns ett klart samband mellan halsbränna och övervikt, speciellt bland kvinnor. Det presenteras i en aktuell publikation från Karolinska Institutet. Slutsatsen av studien är att viktnedgång för överviktiga och ifrågasättande av östrogenbehandling för överviktiga kvinnor bör övervägas vid behandling av patienter med svår halsbränna.

En norsk-svensk studie, ledd av Jesper Lagergren och Magnus Nilsson, båda kirurger och forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, har publicerats i den ansedda amerikanska tidskriften JAMA. Studien bygger på uppgifter kring drygt 60 000 vuxna kvinnor och män som deltog i två stora hälsokontroller i Norge under 1980- och 1990-talet. Drygt 3 000 eller ungefär var 20e person hade svåra besvär av halsbränna.

Resultaten av studien visar att det finns ett klart samband mellan ökande grad av övervikt och halsbränna, ett samband som är särskilt starkt bland kvinnor. Jämfört med normalviktiga personer löpte kraftigt feta män tredubblad risk och kraftigt feta kvinnor sexdubblad risk för svår halsbränna. Sambandet mellan fetma och halsbränna för kvinnor var starkare före klimakteriet.

En förklaring till könsskillnaden och att sambandet bland kvinnor var starkare före klimakteriet kan vara att det kvinnliga könshormonet östrogen spelar en roll för uppkomsten av halsbränna. Den förklaringen stöds av att kvinnor som fick behandling med östrogen för klimakteriebesvär, i synnerhet om de var feta, mycket oftare än andra kvinnor i samma åldrar hade svår halsbränna. Bland kraftigt feta kvinnor som behandlades med östrogen var svår halsbränna hela 33 gånger vanligare än bland obehandlade normalviktiga kvinnor.

För personer som gått ner i vikt mellan de båda hälsokontrollerna var risken för halsbränna betydligt mindre än för de som låg på samma vikt mellan de två hälsoundersökningarna.

Studien talar för att läkare bör väga fördelar mot nackdelar med östrogenbehandling till klart överviktiga kvinnor som har både klimakteriebesvär och svår halsbränna. Viktnedgång kan rekommenderas till överviktiga som behandling vid halsbränna oavsett kön.


Publikation:
Obesity and estrogen as risk factor for symptomatic gastroesophageal reflux
Nilsson M, Johnsen R, Ye W, Hveem K, Lagergren J.
JAMA (The Journal of the American Medical Association), 290, 2 juli 2003.

För mer information, kontakta:
Docent Jesper Lagergren, Institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel 08-517 760 12 eller mail: jesper.lagergren@ks.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera