Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2003

Terroristbekämpning och cancerterapi på KTH-konferens

Nya tekniker för avbildning med joniserande strålning ger större möjligheter att upptäcka sprängämnen i bagage på flygplatser. Att hitta cancertumörer som är så små att de tidigare inte gått att upptäcka blir också möjligt. 24-27 juni samlas världens ledande forskare från olika vetenskapliga områden till konferensen “Imaging 2003” som organiseras av KTH.

Gemensamt för de nya tekniker för avbildning med joniserande strålning som utvecklas är att det endast krävs små doser för fina resultat och att de inte förstör det som undersöks. Det gör metoderna användbara i många olika sammanhang, inte minst inom det medicinsktekniska området. Lägre stråldoser med bättre bildkvalitet vid mammografi är ett exempel, ett annat möjligheten att avbilda patientens inre med hjälp av den strålning som samtidigt används för att döda en cancertumör.

Exempel på industriella tillämpningar är när man med hjälp av framförallt röntgen- och gammastrålning genomlyser till exempel en lastbilscontainer eller avbildar den inre strukturen i en timmerstock.
– Terroristbekämpning är en intressant tillämpning. Man kan exempelvis använda avbildande detektorer för joniserande strålning till att söka efter sprängämnen i bagage på flygplatser på nya och mer avancerade sätt än genom vanlig röntgenavbildning, berättar Bo Cederwall, universitetslektor i experimentell kärnfysik på KTH och ordförande för konferensen.

Den gemensamma grunden för de aktuella avbildningsteknikerna är att olika typer av joniserande strålning – gammastrålning, röntgenstrålning, neutroner eller laddade partiklar såsom protoner eller elementarpartiklar – fungerar som budbärare i studiet av vitt skilda system.

Teknikerna har utvecklats inom grundläggande kärn- och partikelfysik och sedan spridits över till andra vetenskaper och används för att undersöka hur saker ser ut inuti men också hur någonting fungerar.
– Genom att avbilda strålningsmönster kan man få information om både struktur och dynamik. I medicinsk avbildning använder man i vissa fall radioaktivt märkta farmaka som sprutas in i en patient och som sedan avslöjar funktionen hos komplexa organ som hjärna och hjärta, exemplifierar Bo Cederwall.

Ett udda bidrag till konferensen är en teknik där kosmisk strålning i form av myoner används för att avbilda det inre av mycket stora föremål, till exempel i processindustrier som oljeindustrin där förhållandena är för ogästvänliga för att vanliga tekniker ska kunna användas. En fördel med denna metod är att kosmisk strålning finns runtomkring oss och man följaktligen inte behöver använda en konstgjord strålkälla.

De tekniker och detektorer som konferensen tar upp är nödvändiga för att experiment som utförs inom de grundläggande vetenskaperna ska kunna bli ännu känsligare och öka möjligheterna att lära mer om såväl mikrokosmos som makrokosmos.
– Det är fascinerande att alltifrån från det allra minsta i mikrokosmos till de allra största astronomiska objekt i kosmos kan studeras med likartade detektorer och tekniker, säger Bo Cederwall.

“IMAGING 2003” är en konferens om tekniker för avbildning inom subatomär fysik, astrofysik, medicin och biologi och industri som organiseras av KTH och hålls på Kungl. Vetenskapsakademien den 24-27 juni.

Kontaktinformation
Mer information: Bo Cederwall, KTH, 08-5537 8203, e-post: cederwall@nuclear.kth.se

Se även konferensens hemsida: http://www.nuclear.kth.se/imaging2003/index.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera