Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2003

Ny behandling av barncancer kan bli möjlig

Det kan bli möjligt att behandla barncancer genom att stimulera immunförsvaret med genmodifierade tumörceller. Dessutom går det att överföra DNA som stimulerar cellerna till självmord, så kallad apoptos, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Neuroblastom är den tredje vanligaste cancerformen hos barn och den mest vanliga tumörsjukdomen hos barn som är yngre än ett år. Tumören uppkommer i celler från det självstyrande sympatiska nervsystemet och primärtumören hittas oftast i binjurens märg eller utmed ryggraden.

En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har undersökt olika gener som kan användas för att behandla neuroblastom. Genen purine nucleoside phosphorylase (PNP), från bakterien Escherichia coli kan omvandla en verkningslös substans, en så kallad prodrog, till ett cellgift.

I cellkulturer har forskarna funnit att den aktiverade prodrogen mycket effektivt avlivar neuroblastomceller som har fått PNP-genen. För att motverka biverkningar vid cancerbehandling vill man endast orsaka celldöd hos tumörceller men bespara normala celler. Detta åstadkommer man genom att driva PNP-genen med en reglerenhet som är påslagen i neuroblastomceller men avstängd i andra celler.

En annan gen, ASK1, som forskarna också undersökt visar sig leda till programmerad celldöd hos neuroblastomceller odlade i cellflaskor.

Forskarna har även lyckats med att behandla möss med neuroblastomtumörer genom att stimulera deras immunförsvar. Via ett virus har generna för IL-12 och GM-CSF överförts till tumörceller innan de injicerats i musen. IL-12 och GM-CSF, är kända för sina egenskaper att stimulera immunceller till att attackera och avliva tumörceller. Det är också känt att de ger starka biverkningar om de ges intravenöst. Därför är det fördelaktigt att de endast finns lokalt i tumörområdet.

Forskningen har hittills genomförts i cellkulturer och möss. Många års forskning återstår innan dessa metoder kan komma till klinisk användning.

Behandlingen av barn med aggressiv och svårbotad cancer är idag mycket tuff och ger starka biverkningar men kan ändå bara rädda livet på en mindre andel barn. Nya behandlingsmetoder behöver utvecklas för att komplettera eller ersätta existerande behandling för denna högriskgrupp av patienter. Genterapi kan komma att bli en sådan behandlingsform.

Fil.kand Yvonne Arvidsson tel 031-773 31 51, yvonne.arvidsson@anatcell.gu.se
Handledare: Keiko Funa tel 031-773 33 60
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för anatomi och cellbiologi.
Avhandlingens titel: Gene therapy of neuroblastoma
Avhandlingen försvaras onsdagen den 11:e juni i Tor Bjurström, Medicinaregatan 3b, kl 9.00

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera