Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2003

Bagerijäst kan ge svar på frågor om cancer

Bagerijäst är en ofta använd modellorganism inom cellbiologisk grundforskning. Ingrid Wadskog som inom kort disputerar vid Göteborgs universitet har studerat två gener hos bagerijäst, SRO7- och SRO77. Gener som är besläktade med en grupp tumörsuppressorer, som kan kopplas samman med tumörer i hjärnan, vilka identifierats i en rad olika organismer, inklusive människa.

Jästceller som saknar SRO-gener så kallade sro-mutanter klarar inte av att växa vid en hög salthalt utan dör på grund av för höga koncentrationer av natrium inne i cellen. Tack vare denna saltkänslighet har SRO-genernas funktion kunnat studeras. Ingrid Wadskog har funnit att de SRO-proteiner som bildas utifrån SRO-generna, Sro7p och Sro77p, binder sig till vissa strukturer i cellen, vilka är viktiga för en riktad transport av proteiner inne i cellen. För att ett protein ska kunna uppfylla sin funktion i cellen måste det hamna i rätt del av cellen. Exempelvis måste de proteiner som transporterar ämnen in/ut ur cellen placeras på cellens yta. Saknas Sro7/77p slutar dessa strukturer att fungera och får som följd att den viktigaste natrium-pumpen aldrig når cellmembranet, cellens yta, och således inte kan pumpa natrium ut ur cellen.

Utlokaliseringen av olika membranproteiner bestämmer även vad som är upp och ner på en cell, det vill säga bestämmer cellens polaritet. Vissa proteiner återfinns alltså bara i ena änden av cellen medan andra återfinns i den andra. Denna polaritet är mycket viktig för att upprätthålla kontroll över bland annat celldelning.

Ingrid Wadskog konstaterar att mekanismen som nu visat sig ligga bakom den defekta transporten av membranplacerade natrium-pumpar i sro-muterade jästceller mycket väl också kan förklara det som sker i humana tumörceller med motsvarande muterade gener. Liknande resultat har rapporterats från försök med bananflugor, vilket styrker avhandlingens hypotes. Men då är det andra membranproteiner som inne i nervceller inte hamnat rätt, vilket därmed hindrar dessa nervceller att utvecklas normalt. De börjar istället dela sig okontrollerat.

Ingrid Wadskog, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i mikrobiologi med avhandlingen “Functional studies of the Sro proteins, yeast homo- logues of the Drosophila lethal (2) giant larvae tumour suppressor” fredagen den 6 juni 2003 kl 10.00. Disputationen äger rum i hörsal F1405 Inge Schiöler, Medicinaregatan 9, Göteborg.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/ingrid_wadskog.shtml

Ingrid Wadskog
Göteborgs universitet
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Telefon: 0733-107973
E-post: Ingrid.Wadskog@ing.hj.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera