Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2003

Säkrare förlossningar

Att övervaka fostrets hjärtrytm under förlossningen är rutin i Sverige sedan lång tid tillbaka. Men s k foster-EKG ger ännu mer information. Forskning i Lund visar att användningen av ett foster-EKG vid riskförlossningar halverar risken för att födas med allvarlig syrebrist, och minskar därmed för hjärnskador. Samtidigt minskas antalet onödiga ingrepp med kejsarsnitt, sugklocka och tång.

Vid vanliga förlossningar mäts fostrets hjärtfrekvens bara utanpå mammans mage. Vid riskförlossningar brukar man också placera en s k skalpelektrod, en liten metallnål, under huden på fostrets huvud. Skalpelektrodens signaler är mer exakta, men ändå ofta svårtolkade. Därför görs många ingrepp på grund av osäkerhet.

– Ett foster-EKG är en säkrare mätning. EKG-et visar inte bara hur ofta hjärtat slår, utan ger en mängd ytterligare information om hur fostret kan väntas klara av förlossningen, säger Isis Amer-Wåhlin från avdelningen för obstetrik och gynekologi i Lund.

Vid ett foster-EKG används också en skalpelektrod samt en s k klisterelektrod fäst vid mammans lår. EKG-informationen analyseras av en dator, och merarbetet för personalen jämfört med den gamla metoden är inte stort.

Isis Amer-Wåhlin har i sin avhandling jämfört nära 5 000 riskförlossningar med och utan foster-EKG. Antalet barn födda med syrebrist var 54 procent lägre i foster-EKG-gruppen, samtidigt som antalet förlossningar med sugklocka, tång och kejsarsnitt var 19 procent lägre.

Studien visade samtidigt, som ett oplanerat extrafynd, hur svårt det kan vara att införa ny teknik inom sjukvården. En halvtidskontroll avslöjade nämligen flera “protokollbrott” – fall där man antingen inte ingripit trots att datorns analys gett avvikande värden, eller där man ingripit trots att värdena varit normala.

– Vi hade ändå försökt vara noga med information och utbildning, säger hon. Men vi bestämde oss för att ge en ny undervisningsomgång och att ta en diskussion med personalen efter varje fall då foster-EKG använts. Detta ledde till att metoden gav ännu bättre resultat.

Isis Amer-Wåhlin hoppas att metoden sprids till fler än den tredjedel av alla svenska förlossningskliniker som idag använder foster-EKG. Utrustningen är visserligen dyrare än dagens övervakningsapparatur, men merkostnaden kan snabbt tjänas in genom att man slipper göra onödiga förlossningsingrepp för säkerhets skull.

Isis Amer-Wåhlin disputerar den 24 maj med prof. Sabarantnam Arulkumaran från London som opponent. Avhandlingen heter Fetal ECG waveform analysis for intrapartum monitoring och arbetet har finansierats av Lunds universitet och Region Skåne. Isis Amer-Wåhlin träffas på tel 0733-866 444, isis.amer-wahlin@gyn.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera