Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2003

Svårare canceroperation kräver mer erfaren kirurg

Utredning före operation och den enskilde kirurgens erfarenhet har stor betydelse för resultatet av behandling av ändtarmscancer. Det visas i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Cancer i ändtarmen är den sjätte vanligaste cancerformen hos män och den sjunde vanligaste hos kvinnor i Sverige. Varje år diagnostiseras cirka 1800 nya fall. Behandlingen har under de senaste 20 åren genomgått en avsevärd utveckling vilket har resulterat i mer än en halvering av antalet återfall i operationsområdet, förbättrad överlevnad samt ett minskat behov av permanenta stomier. De förbättrade resultaten beror på flera faktorer; en noggrannare kartläggning av tumörens art och växtsätt, kompletterande strålbehandling före operation samt förfinade operationsmetoder.

I läkare Anna Martlings avhandling från Karolinska Institutet visas att undersökning med magnetkamera (MRT) före operation av patienter med ändtarmscancer möjliggör en mer individualiserad behandling. Med MRT kan man kartlägga tumörens storlek och växtsätt, samt dess förhållande till omgivande organ. Resultaten visar att patienter med tumörer som breder ut sig i och utanför fettväven runt ändtarmen har en sämre prognos. MR-undersökningen skulle därmed kunna bidra till att identifiera patienter som bör få tilläggsbehandling med t ex cytostatika. Studierna bekräftar också värdet av strålbehandling genom signifikant färre fall av lokala tumöråterfall och minskad dödlighet i sjukdomen. Genom pre-operativ MRT skulle också antalet patienter som överbehandlas kunna minskas.

Sedan mitten av 1990-talet har en ny operationsmetod för ändtarmscancer introducerats i den studerade Stockholm-Gotland-regionen, så kallad Total Mesorectal Excision, TME. Metoden har i denna populationsbaserade studie visat ge bättre behandlingsresultat, men den är tekniskt svårare och mer krävande än sedvanlig kirurgi. Operationsfrekvensen, mätt i antal operationer per år och kirurg, påverkar därför prognosen. Patienter opererade av kirurger med hög operationsvolym hade signifikant färre återfall och lägre dödlighet i sjukdomen jämfört med patienter opererade av kirurger med låg operationsvolym.

Avhandlingens titel:
Rectal Cancer – Staging, Radiotherapy and Surgery

Författare:
Anna Martling, Institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet
tel 08-517 72802, mobil 070-9822 155 eller mail: anna.martling@ks.se

Disputation:
Fredag 23 maj 2003, kl 9.00, Nanna Svartz auditorium, Karolinska sjukhuset, Solna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera