Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2003

Ny mätmetod kan underlätta cancerdiagnostik

Längden på telomererna i cellernas kromosomer kan mätas med en ny metod som presenteras i en avhandling som läggs fram vid Umeå universitet den 23 maj av Magnus Hultdin. De förändringar som kan mätas har betydelse bl.a. vid cancerbehandling.

Våra cellers genetiska information ligger i kromosomerna. I ändarna av dem sitter speciella strukturer som kallas telomerer. Varje gång en cell delar sig blir telomererna kortare, och denna process har betydelse för åldrandet eftersom en cell inte kan dela sig längre när dess telomerer blivit alltför korta. Människor föds med långa telomerer men de blir kortare ju äldre vi blir. Telomererna begränsar på det sättet antalet celldelningar, men cancerceller har tagit sig runt det här hindret och blivit odödliga genom att aktivera ett enzym, telomeras, som bygger på telomererna.

Eftersom telomeras nästan uteslutande finns i cancerceller har hämning av enzymet föreslagits som cancerbehandling. I provrör får cancercellerna successivt kortare telomerer under telomerashämning och dör till slut på grund av detta. En förutsättning för effektiv behandling är dock att cellerna redan från början har relativt korta telomerer och en noggrann bedömning av detta måste göras innan ev. behandling påbörjas.

Tidigare metoder för telomerlängdsmätning har varit mycket tidskrävande. I avhandlingen utvecklas en snabb och pålitlig metod för att mäta telomerer i celler genom att märka dem med ett fluorescerande ämne och därefter kvantifiera signalen med en flödescytometer, ett speciellt cellanalysinstrument.

Den nyutvecklade metoden kommer att underlätta framtida studier av telomerlängdsförändringar och om telomerashämning blir en etablerad cancerbehandling kommer tekniken vara ytterst betydelsefull vid bedömning inför och under terapi. Vid telomerlängdsmätning av den vanligaste leukemiformen hos vuxna, kronisk lymfatisk leukemi, visade sig dessutom telomerlängden i tumörcellerna vara av betydelse för överlevnaden.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi, Umeå universitet, och har titeln “Telomere analysis of normal and neoplastic hematopoietic cells – Studies focusing on fluorescence in situ hybridization and flow cytometry”. Svensk titel: “Analys av telomerer i normala och maligna blodbildande celler – Studier med fokus på fluorescence in situ hybridisering och flödescytometri”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i hörsal Betula, By 6M, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Fakultetsopponent är Dr. W. Nicol Keith, Cancer Research UK Department of Medical Oncology, University of Glasgow, Glasgow, Storbritannien.

Kontaktinformation
Magnus Hultdin finns vid enheten för patologi, tel. 090-785 28 89. E- post: magnus.hultdin@vll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera