Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2003

Bekämpningsmedel ökar risken för prostatacancer

Det finns ett tydligt samband mellan prostatacancer och användandet av vissa bekämpningsmedel, visar en avhandling där italienska jordbrukare studerats.

Jordbrukare och lantarbetare är grupper som jämförelsevis har haft en låg dödlighet i cancer. Men vetenskapliga studier har under senare år visat att dessa yrkesgrupper riskerar att i ökande omfattning drabbas av vissa cancersorter, däribland leukemi, lymfom, hud-, mag- och prostatacancer. En förklaring till det ökande antalet cancerfall kan vara användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

Laura Settimi Dionisi vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling studerat italienska jordbrukare och utvecklingen av cancer bland dem. Hon har bl.a. tittat på utvecklingen av cancerdödlighet bland jordbrukare som arbetar i växthus och/eller använder sig av bekämpningsmedel på grödorna utomhus, och även studerat sambandet mellan jordbruk och vissa typer av cancer.

Laura Settimi Dionisi har i en av sina fallkontrollstudier studerat 124 fall av prostatacancer. Resultaten visar på ett tydligt samband mellan prostatacancer och användandet av bekämpningsmedlen DDT, dicofol och tetradifon.

– Dessa bekämpningsmedel är förbjudna i Sverige. Men de används i vissa EU-länder och inte minst i tredje världen. Indirekt får även Sverige tillbaka en del av dem genom handeln med övriga EU-länder, kommenterar Olav Axelson, professor emeritus vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken och handledare för Laura Settimi Dionisi.

Laura Settimi Dionisi visar också i sin avhandling att den äldre generationen italienska lantbrukare är mindre drabbade av cancer än den yngre generationen. En tänkbar förklaring till det kan vara att de yngre växt upp med en ökande användning av bekämpningsmedel.

Resultaten av hennes studier visar också att riskmönstret mellan män och kvinnor i jordbruket skiljer sig åt. Kvinnorna drabbas oftare av hudcancer och cancer i urinblåsan, medan det bland männen finns en ökad risk för just prostatacancer.

Kontaktinformation
Laura Settimi Dionisi disputerade den 8 april.

Avhandlingen heter Cancer risks and immunological effects in agriculture.

Opponent var Helge Kjuus, forskningschef vid Statens arbeidsmiljöinstitutt i Oslo.

Laura Settimi Dionisi nås i Italien på tel 39-06-49 90 27 65, e-post settimi@sun.iss.it

Information om avhandlingens resultat kan även ges av professor emeritus Olav Axelson, tel 0485-56 01 81, e-post: olav.axelson@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera