Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2003

Bakterieprotein dödar cancerceller

Bakterieproteinet invasin kan ge programmerad celldöd, apoptos, i flera typer av cancerceller. Det visas i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 25 april av Ignacio Arencibia.

Avhandlingen studerar hur olika former av invasin påverkar tumörceller och normala celler hos människa. Tre varianter användes i experimenten och även den minst omfattande – som innehåller ca 50% av det ursprungliga proteinet inkl. dess bindningsställe – påverkar celler. Det här proteinfragmentet kunde aktivera T- lymfocyter i immunförsvaret, få dem att förflytta sig och bilda utskott, s.k. pseudopodier. Aktriveringen sker via bindning till en receptormolekyl på cellytan.

De båda andra testade varianterna av proteinet – den ena med 75% av proteinet och den andra fullständig – tilläts binda till T-lymfocyter, leukemiceller och fasta tumörceller från adenocarcinom, prostatacancer och hjärntumörtypen gliom. Båda visade sig då ge programmerad celldöd, apoptos, i samtliga undersökta celler.

Den här apoptosmekanismen använder en alternativ signaleringsväg, oberoende av den klassiska via s.k. kaspaser. Rönen kan alltså peka på ett nytt sätt att behandla vissa cancerformer. Lyckade försök har gjorts att behandla lungadenocarcinom hus möss.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi, och har titeln “ß1-integrin-invasin interaction: Impact on cell migration and apoptosis”.
Disputationen äger rum kl. 14.00 i föreläsningssal E04, by 6E, NUS.
Fakultetsopponent är professor Manuel Patarroyo, Institutionen för odontologi, Huddinge-KI, Stockholm.

Kontaktinformation
Ignacio Arencibia finns vid enheten för klinisk immunologi, tel. 090-785 17 53, e-post ignacio.arencibia@climi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera