Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2003

Borrelia och immunförsvar

Patienter som blir kroniskt sjuka efter en borreliainfektion har en annan typ av immunsvar jämfört med patienter som blir friska efter att ha använt antibiotika.

Borrelia, en infektion som överförs via fästingbett, drabbar människor olika. En del blir helt friska efter antibiotikabehandling, andra får kroniska besvär. Sjukdomen karaktäriseras av flera stadier och kan angripa flera organ. I det första stadiet uppstår en lokal hudinfektion. Stadium två angriper nervsystemet, leder eller hjärta. I det tredje stadiet har sjukdomen blivit kronisk. Vad som avgör om sjukdomen läker ut eller går vidare till nästa stadium är till stora delar okänt hos människan, men djurstudier visar att olika immunologiska reaktioner kan ha betydelse för sjukdomsutgången.

Mona Widhe, biolog vid Institutionen för molekylär och klinisk medicin, Linköpings universitet, har i sin avhandling undersökt om typen av immunsvar hos människor har någon betydelse för hur borreliainfektionen utvecklas, det vill säga om den läker ut eller om den utvecklas till en kronisk sjukdom.

Hon har hittat tecken på att vissa patienter som får den kroniska varianten – kronisk neuroborrelios – har en annan typ av immunsvar jämfört med patienter som blir friska efter att ha använt antibiotika. Samma mönster kan man också se hos patienter med en kronisk infektion i huden orsakad av borrelia, jämfört med de personer som enbart får det klassiska cirkelformade hudutslaget.

Avhandlingens resultat visar att typen av immunsvar är en viktig faktor som påverkar borreliainfektionens benägenhet att utvecklas till en kronisk sjukdom. Den kunskapen kan i bästa fall ligga till grund för att man i framtiden genom s.k. immunmodulerande behandling ska kunna förhindra kroniska symptom.

Kontaktinformation
Mona Widhe disputerade den 4 april 2003.

Avhandlingen heter: Immune responses in human Lyme borreliosis – cytokines and IgG subclasses in relation to clinical outcome.

Opponent var professor Anders Örn, Karolinska Institutet.

Mona Widhe träffas efter den 23 april på tel: 013-2218 56, e-post: mona.widhe@imk.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera