Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2002

Nu syns asbestförbudet i cancerstatistiken

Antalet nya fall av lungsäckscancer, den cancerform som orsakas framför allt av asbest, har nu börjat att minska. I Sverige, som första land, ser man idag en positiv effekt av det förbud mot användande av asbest som infördes 1976.

Det högsta antalet nya fall av lungsäckscancer, pleural mesotheliom, rapporterades i Sverige 1993, vilket är sjutton år efter 1976. En fördröjningstid på 17 år, mellan exposition och flest antal insjuknade kan därför användas vid beräkningar för framtida sjukdomsfall i andra länder. Detta visas i en svensk studie där statistik om alla svenska fall av lungsäckscancer mellan 1961 och 2000 har sammanställts. Resultaten presenteras nu i International Journal of Cancer.

Sverige tillhör de länder där förbudet mot asbestanvändning genomfördes snabbt, medan användningen i många andra t ex västeuropeiska länder minskade successivt och pågick i mindre skala till ända in på 1990-talet. Framtidsprognoser har gjort om att flest antal fall av lungsäckscancer i västeuropeiska länder kommer att infalla mellan åren 2015 och 2030, men de nya svenska siffrorna tyder på att antalet nyupptäckta fall kan beräknas börja avta redan tidigare.

Lungsäckscancer utan samband med asbest är mycket ovanligt, cirka 1-2 fall per miljoner innevånare per år. Under den tid som nu studerats har totalt 2190 fall rapporterats bland män, varav 2030 av dessa kan antas vara asbestrelaterade. Under samma period uppskattas 350 kvinnor ha drabbats av den asbestrelaterade sjukdomen. Även om antalet nya fall av lungsäckscancer per år har kulminerat i Sverige kommer fler personer att insjukna under de kommande åren.

Publikation:
Mesothelioma incidence seems to have leveled off in Sweden.
Kari Hemminki och Xinjun Li.
Int J Cancer (2003) 103, 145-146.
Se: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/issuetoc?ID=101519979

För mer information, kontakta:
Kari Hemminki, Institutionen för biovetenskaper vid Novum, Karolinska Institutet,
tel 08-608 9243, mail: kari.hemminki@cnt.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera