Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2002

Förfinad cancerbehandling kan ge högre livskvalitet

Livskvaliteten hos de som överlever en urinblåsecancer kan förbättras med hjälp av ändrad kirurgi eller ändrad strålbehandling. Det framgår i en avhandling av läkare Lars Henningsohn, Karolinska Institutet.

– Vi kirurger kan bli bättre på att dissekera ut urinblåsan skonsamt och spara autonoma nerver, säger Lars Henningsohn. Som operationen görs idag får en del patienter problem med läckande avföring eller smärtor i buken. Dessa problem är onödiga, med bättre teknik kan vi undvika dem utan att äventyra överlevnaden.

– Mina resultat visar även att det är en fördel att man kissar den vanliga vägen, fortsätter Lars Henningsohn. Patienterna slipper då påse på magen, de känner sig mer attraktiva och välbefinnandet ökar.

– Ytterligare ett sätt att öka livskvaliteten hos dem som opererats för urinblåsecancer är att undvika infektioner, uppger Lars Henningsohn. Idag har en fjärdedel av patienterna varje år en infektion i urinvägarna som ger symptom. Troligen kan vi lära oss mer om hur dessa kan förebyggas med bättre hygien och klokare användning av antibiotika.

För patienter som inte vill opereras eller män som ger full prioritet till bevarad sexuell potens, är strålbehandling ett alternativ. Även denna är under förbättring, bland annat genom att mindre strålning ges till tarmen och den anala sfinktern.

I studierna samarbetar urologer och forskare från Stockholm, Örebro, Linköping, Jönköping och Köpenhamn. Patienter behandlade på olika sätt jämförs. Handledare har varit professor Gunnar Steineck, Karolinska Institutet. Avhandlingen utgår från Urologen, Huddinge Universitetssjukhus och Klinisk Cancerepidemiologi, Karolinska sjukhuset.

Avhandlingens titel:
Improving the situation of urinary bladder cancer survivors treated with radical surgery or radical radiotherapy

Författare:
Lars Henningsohn, Institutionen för onkologi och patologi, Karolinska Institutet, tel 08-517 76603, mobil 0702-787 702
eller mail lars.henningsohn@onkpat.ki.se

Disputation:
Fredag 8 november 2002, kl. 9.00, Föreläsningssal M63, Huddinge Universitetssjukhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera